Kansrijke projecten
Thema

Kansrijke projecten

De ambitie van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) is de juiste palliatieve zorg, op de juiste plek, op het juiste moment, met de juiste zorgverleners en met de juiste bekostiging.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 14 september 2023

Eén van de manieren om dit te bereiken, is het implementeren van bestaande kennis, interdisciplinaire samenwerking en samen leren en verbeteren. PZNL brengt de instrumenten, methoden en werkwijzen die de afgelopen jaren onder andere in het ZonMw-programma Palliantie op regionaal niveau zijn ontwikkeld, verder naar een landelijke schaal. Hieronder vallen (regionale) projecten die goede proactieve zorg en ondersteuning implementeren, waarbij het perspectief vanuit de patiënt leidend is en patiëntparticipatie een voorwaarde. We noemen dit de Kansrijke projecten.

Door op onderstaande buttons te klikken, zullen we de volgende onderdelen verder toelichten: 

- Proces: hoe komt een Kansrijk project tot stand en wie zijn er verantwoordelijk? 
- Procedure: hoe kun je een project aanmelden en aan welke criteria moet een project voldoen om op de lijst van Kansrijke en opschaalbare projecten te komen? 
- Projecten: welke projecten zijn kansrijk en opschaalbaar en welke Kansrijke projecten kunnen we verwachten? 
- Toolbox: welke projecten of werkmethoden zijn niet ingeschaald als kansrijk, maar wel ondersteunend aan de implementatie van Kansrijke projecten in de palliatieve zorg? 


 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 14 september 2023
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.