Maatschappelijke Bewustwording

Maatschappelijke Bewustwording

Het vergroten van de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg is één van de doelen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II). We maken duidelijk wat palliatieve zorg is en wat het kan betekenen voor patiënten en hun naasten.
Om de maatschappelijke bewustwording bij het brede publiek en de zorgverleners te vergroten, doen we de volgende dingen.

Publiekscampagnes 

Het gesprek over ongeneeslijk ziek zijn en alles wat er dan nog mogelijk is, moet beter. Daarom lanceerden we in maart 2023 de publiekscampagne Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld.  

Een week lang hingen 6 posters van patiënten met een levensbedreigende ziekte op 3.000 plekken door heel Nederland.  

In december 2023 herhaalden we de campagne samen met 14 andere organisaties, met 7 posters, advertenties in grote publieksbladen en kranten en met een tv-spotje

Julian (20), Kevin (27), Mike (39), Mirjam, (49) Renée (54), Waheeda (56) en Wim (73) vertellen in deze campagne hun persoonlijke verhaal. Deze zijn te lezen op de website Overpalliatievezorg.nl

Ook in 2024 voeren we weer campagne: In de eerste helft van 2024 krijgen zorgverleners en ondersteuners een stem in de voorjaarscampagne en met KWF ontwikkelen we een najaarspubliekscampagne. 

Ondersteuning om het onderwerp thuis bespreekbaar te maken 

We vinden het niet alleen belangrijk dat mensen weten wat palliatieve zorg is. Uit onderzoek blijkt ook dat het goed is als patiënten in de laatste levensfase met hun naasten en zorgverleners praten over hun waarden, wensen en behoeften. We weten ook dat dat niet altijd makkelijk is. Daarom is samen met KWF het kaartspel Kiezen & Delen ontwikkeld. Hiermee kunnen gezinnen, families en andere relaties op een toegankelijke manier het gesprek met elkaar aangaan over ziek zijn, de laatste levensfase en de dood. Lees hier meer over op de website kiezenendelen.nu.  

Samenwerken in projecten 

Niet alleen in publiekscampagnes, maar ook in andere projecten binnen het NPPZ II brengen we samen met stakeholders palliatieve zorg onder de aandacht van het brede publiek. Dat doen we samen met:

  • Carend, de Patiëntenfederatie Nederland en verschillende patiëntenorganisaties met een serie webinars
  • Carend met de Carend podcast
  • IKNL met het boek 'In gesprek over het leven en de dood. Patiënten, naasten en zorgverleners over het belang van palliatieve zorg'

Met een grote groep landelijke partners stemmen we af over en zetten we in op eenduidige communicatie over palliatieve zorg.

Stimuleringsregeling

Er is een jaarlijkse stimuleringsregeling Bijeenkomsten die organisatoren van bijeenkomsten een financiële ondersteuning biedt van € 500 per bijeenkomst. 

Wil je in je woonplaats of regio een lokale bijeenkomst organiseren over palliatieve zorg, dan kun je dit informatiemateriaal tijdens deze bijeenkomsten gebruiken.  

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 12 januari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.