Nieuws

Nieuws

Filteren
Instrumenten
Organisatie van zorg
Thema's
Ziekte en symptomen
Zorgverleners
Materialen voor informatiebijeenkomsten maatschappelijke bewustwording nu beschikbaar
Nieuws04-10-2023
De materialen bieden ondersteuning bij zowel de organisatie van de bijeenkomst als bij het vormgeven van de inhoud.
Meting Welbevinden rondom Internationale dag van de Palliatieve Zorg
Nieuws03-10-2023
Op zaterdag 14 oktober 2023 is de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Deze dag staat in het teken van de zorg voor mensen die in de laatste fase van hun leven zijn. Vanuit het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) willen we dit moment graag aangrijpen voor het bevragen van zoveel mogelijk mensen in de palliatieve fase tegelijk over hun mate van welbevinden.
Stimuleringsregelingen Maatschappelijke Bewustwording van start
Nieuws05-09-2023
NPPZ II geeft een extra (financiële) stimulans aan het bereiken van maatschappelijke bewustwording. Dit gebeurt door middel van twee stimuleringsregelingen voor regionale activiteiten: de sitmuleringsregeling voor bijeenkomsten en de stimuleringsregeling initiatieven.
Startpakket voor nieuwe PaTz groepen
Nieuws23-08-2023
Een PaTz groep starten vraagt naast enthousiaste huisartsen en wijkverpleegkundigen ook organisatiekracht en voorbereiding. Het team proactieve zorgplanning van PZNL werkt nauw samen met Stichting PaTz om de mogelijke hobbels om een nieuwe groep te starten weg te nemen.
Stimuleringsregelingen Maatschappelijke Bewustwording van start in september
Nieuws17-08-2023
Vanaf 5 september startten 2 stimuleringsronden voor regionale activiteiten op het gebied van maatschappelijke bewustwording.
Kwaliteitshandboek Consultatie geüpdatet
Nieuws11-05-2023
Het ‘Kwaliteitshandboek Consultatie voor de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener’ is herzien. Naast veranderingen in de leesbaarheid, indeling en lay-out zijn enkele wijzigingen en tekstuele verduidelijkingen doorgevoerd.
Leerwerkplatform van start met Kick-off projectleiders
Nieuws06-04-2023
Op woensdag 6 april 2023 is met een Kick-off voor de projectleiders het Leerwerkplatform gestart. De projectleiders van de 15 gehonoreerde projecten uit Implementeren in palliatieve zorg ronde stimuleringsronde 1 van ZonMw hebben tijdens deze live bijeenkomst ook het digitale platform gezien.
Financiële vergoeding voor deelname aan PaTz
Nieuws01-04-2023
Er is een (vooralsnog eenmalige) financiële vergoeding voor deelname aan de PaTz groepen. Per PaTz groep kan één penvoerder deze financiële vergoeding aanvragen via een mail met vermelding van de naam van de PaTz groep.
Samen werken en leren in kansrijke en opschaalbare projecten in NPPZ II nu ook binnen het Leerwerkplatform mogelijk
Nieuws23-03-2023
Sinds begin maart is op het digitale platform Basecamp het Leerwerkplatform gelanceerd, waarin deelnemers van 15 kansrijke en opschaalbare projecten van het NPPZ II worden uitgenodigd om samen te werken en te leren.
Nationaal Programma Palliatieve Zorg verbetert zorg voor ongeneeslijk zieken
Nieuws05-10-2022
Bestuursvoorzitter Saskia Teunissen van Palliatieve Zorg Nederland reageert op trendrapport ‘Kanker in Nederland’
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.