Preventie

Bij patiƫnten in de palliatieve fase wordt gestreefd naar een regelmatig ontlastingspatroon waarbij er zo min mogelijk lichamelijk en psychisch ongemak is. Wanneer er eenmaal sprake is van obstipatie, is dit soms moeilijk te behandelen. Obstipatie wordt daarom bij voorkeur voorkomen. Daarbij kunnen zowel niet-medicamenteuze als medicamenteuze interventies aangewezen zijn.

Preventieve interventies richten zich met name op voeding, vocht en lichaamsbeweging. Echter, dit is vaak juist moeilijk uitvoerbaar voor patiƫnten die door hun ziekte beperkt worden in mobiliteit en inname van voedsel en vocht.

De omstandigheden rondom de toiletgang spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van obstipatie, deze kunnen met onderstaande adviezen verbeterd worden.