Beleid bij symptomatische obstipatie

Inleiding

De behandeling van symptomatische obstipatie bestaat uit behandeling van de oorzaak en/of symptomatische niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling (laxantia) en bij opioïdgeïnduceerde obstipatie ook opioïdantagonisten. Daarna komen behandeling van fecale impactie en behandeling van obstipatie in de stervensfase aan de orde.