Meetinstrumenten Vermoeidheid

Voor vermoeidheid bestaan de volgende meetinstrumenten:

  • Brief Fatigue Inventory (BFI)
  • Multidimensionele Vermoeidheidsindex (MVI)

Onderstaand vindt u voor elk instrument een nadere toelichting. Om de meetinstrumenten voor het juiste doel en op het juiste moment in te kunnen zetten, is in het diagram steeds weergegeven voor welke functie het betreffende meetinstrument geschikt is.

Naam meetinstrument Brief Fatigue Inventory (BFI)
Domein Fysiek
Doel Signaleren van vermoeidheid
Doelgroep Patiënten waarbij een vermoeden van vermoeidheid bestaat
Gevalideerd Ja
Gevalideerd voor PZ Ja
Gevalideerd in NL Nee
Aantal items 9
In te vullen door Patiënt
Bijzonderheden  
Literatuurverwijzing [Mendoza 1999]

Signaleren
Het in kaart brengen van actuele problemen, klachten en/of behoeften.

Monitoren
Het vervolgen van de aanwezigheid en intensiteit van problemen, klachten en/of behoeften op herhaalde momenten.

Verdiepen
Het nader duiden van een probleem of klacht om deze beter te begrijpen en de richting van de behandeling en zorg vorm te geven.

Diagnosticeren
Het vaststellen van de oorzaak van een probleem met onderscheidende kenmerken zoals vastgesteld in een professioneel diagnostisch kader.

 

 

Naam meetinstrument Multidimensionele Vermoeidheidsindex (MVI)
Domein Fysiek
Doel Gericht verkennen van de verschillende dimensies van vermoeidheid
Doelgroep Patiënten met kanker die vermoeidheidsklachten hebben
Gevalideerd Ja
Gevalideerd voor PZ Ja
Gevalideerd in NL Ja
Aantal items 20
In te vullen door Patiënt
Bijzonderheden Twintig stellingen en uitspraken die betrekking hebben op vijf dimensies van vermoeidheid en de consequenties hiervan
Literatuurverwijzing [Hewlett 2011] [Munch 2006] [Smets 1995]

Signaleren
Het in kaart brengen van actuele problemen, klachten en/of behoeften.

Monitoren
Het vervolgen van de aanwezigheid en intensiteit van problemen, klachten en/of behoeften op herhaalde momenten.

Verdiepen
Het nader duiden van een probleem of klacht om deze beter te begrijpen en de richting van de behandeling en zorg vorm te geven.

Diagnosticeren
Het vaststellen van de oorzaak van een probleem met onderscheidende kenmerken zoals vastgesteld in een professioneel diagnostisch kader.