Colofon

Kwaliteitskader Palliatieve zorg

Auteurs

Manon Boddaert, arts palliatieve zorg geneeskunde, IKNL
Joep Douma, internist-oncoloog n.p., Palliactief/IKNL
Floor Dijxhoorn, adviseur palliatieve zorg IKNL
Maureen Bijkerk, projectmedewerker Palliactief/IKNL

Werkgroep

Josine van der Kraan Patiëntenfederatie Nederland (voorheen NPCF)
Winny Toersen Patiëntenfederatie Nederland (voorheen NPCF)
Carel Veldhoven Nederland Huisartsen Genootschap
Franchette van den Berkmortel  Federatie Medisch Specialisten
Hester van der Kroon Federatie Medisch Specialisten
Hans Wartenberg  Federatie Medisch Specialisten
Frans Baar Verenso
Margot Verkuijlen Verenso
Ellen de Nijs Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Anja Guldemond Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Mecheline van der Linden Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie
Annemieke Kuin Vereniging van Geestelijk Verzorgers
Ilse Akkerman Zorgverzekeraars Nederland

Projectleiding

Elske van der Pol, Anne Degenaar, IKNL

Organisatie

Birgit Fröhleke, IKNL
Wim Jansen, Palliactief

Opdrachtgever

P.C. Huijgens, IKNL
K.C.P. Vissers, Palliactief

U bent van harte welkom om teksten uit deze publicatie over te nemen, graag met de volgende bronvermelding: Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, IKNL/Palliactief, 2017

Addendum Kinderpalliatieve zorg

Vastgesteld: 26-04-2018  Regiehouder: IKNL

Auteurs

Dr. Judith Aris
Onderzoeker UMCG en kerngroep onderzoek Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg  

Prof. Leontien Kremer
Onderzoeker Amsterdam UMC en Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie, medisch adviseur Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Drs. Meggi Schuiling-Otten
Bestuurder Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Prof. Eduard Verhagen
Hoogleraar kinderpalliatieve zorg UMCG, medisch adviseur Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg