Leeswijzer en colofon

Leeswijzer

Onder ieder domein van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg zijn meetinstrumenten te vinden die passen bij dat domein. Binnen het domein zijn de meetinstrumenten ingedeeld op symptoom. Ieder meetinstrument heeft een uitgebreide beschrijving. Door in deze beschrijving op de naam van het meetinstrument te klikken, wordt u doorgelinkt naar het instrument.

Het hoofdstuk Inzet meetinstrumenten palliatieve zorg geeft een onderbouwing voor het gebruik van meetinstrumenten in de palliatieve zorg. Daarbij is een indeling gemaakt naar de functies van de meetinstrumenten (signaleren, monitoren, verdiepen en diagnosticeren) om de meetinstrumenten voor het juiste doel en op het juiste moment in te zetten.

De bijlagen bevatten de werkwijze waarin is beschreven hoe deze selectie tot stand gekomen is, en een lijst met referenties.

Colofon

Auteurs
Inge van Trigt, adviseur Palliatieve Zorg IKNL
Manon Boddaert, arts palliatieve zorg geneeskunde IKNL
Marjolein van Meggelen, adviseur Palliatieve Zorg IKNL
Herlin Woldberg, adviseur Palliatieve Zorg IKNL
Heidi Fransen, onderzoeker IKNL
Natasja Raijmakers, onderzoeker IKNL
Saskia Teunissen, hoogleraar palliatieve zorg & hospicezorg

Werkgroep
Louise Bellersen, cardioloog, Radboud UMC, Nijmegen
Hans Bruggeman, huisarts en kaderarts palliatieve zorg, Zwijndrecht
Everlien de Graaf, verpleegkundig onderzoeker en promovenda, Academisch Hospice Demeter, Utrecht
Hester van der Kroon, klinisch geriater, Spaarne Gasthuis, Hoofddorp
Ellen de Nijs, verpleegkundig specialist en lid werkgroep Zorg van Expertisecentra Palliatieve Zorg, LUMC Leiden
Kris Mooren, longarts en kaderarts palliatieve zorg, Spaarne Gasthuis, Haarlem
Wendy Oldenmenger, verpleegkundig onderzoeker, Erasmus MC, Rotterdam
Karin Pool, longarts en kaderarts palliatieve zorg, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk
Christiaan Rhodius, specialist ouderengeneeskunde en arts palliatieve geneeskunde, Hospice Bardo, Hoofddorp
Saskia Teunissen, hoogleraar palliatieve zorg & hospicezorg, UMC Utrecht
Stans Verhagen, internist oncoloog en lid werkgroep Zorg van de Expertisecentra Palliatieve Zorg, Radboud UMC, Nijmegen
Lia van Zuylen, internist oncoloog en lid werkgroep Zorg van de Expertisecentra Palliatieve Zorg, Erasmus MC, Rotterdam
Danielle Zweers, oncologie verpleegkundige, promovenda, UMC Utrecht

Opdrachtgever
P.C. Huijgens, IKNL

Vormgeving
Marja van Vliet

Eindredactie
Annemiek Simons