Meetinstrumenten Pijn

Voor pijn bestaan de volgende meetinstrumenten:

  • Pijnanamnese
  • Breakthrough pain Assessment Tool (BAT) - doorbraakpijn
  • Rotterdam Elderly Pain Observation Scale (REPOS)
  • Pain Assesment Scale for Seniors with severe dementia (PACSLAC-D)
  • Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD)

Onderstaand vindt u voor elk instrument een nadere toelichting. Om de meetinstrumenten voor het juiste doel en op het juiste moment in te kunnen zetten, is in het diagram steeds weergegeven voor welke functie het betreffende meetinstrument geschikt is.

Naam meetinstrument Pijnanamnese
Domein Fysiek
Doel Gericht verkennen van pijn
Doelgroep Patiënten die pijn hebben
Gevalideerd Ja
Gevalideerd voor PZ Ja
Gevalideerd in NL Ja
Aantal items 15
In te vullen door Verpleegkundige
Bijzonderheden Verpleegkundig instrument om pijn en de problemen daaromheen in kaart te brengen.
Literatuurverwijzing [Oldenmenger 2005]

Signaleren
Het in kaart brengen van actuele problemen, klachten en/of behoeften.

Monitoren
Het vervolgen van de aanwezigheid en intensiteit van problemen, klachten en/of behoeften op herhaalde momenten.

Verdiepen
Het nader duiden van een probleem of klacht om deze beter te begrijpen en de richting van de behandeling en zorg vorm te geven.

Diagnosticeren
Het vaststellen van de oorzaak van een probleem met onderscheidende kenmerken zoals vastgesteld in een professioneel diagnostisch kader.

 

Naam meetinstrument Breakthrough Pain Assessment Tool (BAT)
Domein Fysiek
Doel Gericht verkennen van doorbraakpijn
Doelgroep Patiënten met kanker
Gevalideerd Ja
Gevalideerd voor PZ Nee
Gevalideerd in NL Nee
Aantal items 14
In te vullen door Patiënt
Bijzonderheden Ook geschikt voor andere doelgroepen
Literatuurverwijzing [Vellucci 2016]

Signaleren
Het in kaart brengen van actuele problemen, klachten en/of behoeften.

Monitoren
Het vervolgen van de aanwezigheid en intensiteit van problemen, klachten en/of behoeften op herhaalde momenten.

Verdiepen
Het nader duiden van een probleem of klacht om deze beter te begrijpen en de richting van de behandeling en zorg vorm te geven.

Diagnosticeren
Het vaststellen van de oorzaak van een probleem met onderscheidende kenmerken zoals vastgesteld in een professioneel diagnostisch kader.

 

Naam meetinstrument Rotterdam Elderly Pain Observation Scale (REPOS)
Domein Fysiek
Doel Monitoren van pijn
Doelgroep Ouderen met een communicatiebeperking. Volwassenen met een verstandelijke beperking
Gevalideerd Ja
Gevalideerd voor PZ Ja
Gevalideerd in NL Ja
Aantal items 12
In te vullen door Zorgverlener
Bijzonderheden Zorgverleners dienen geschoold te zijn in het gebruik van dit observatie-instrument. De set bestaat uit een scoreformulier, een beslisboom en een instructiekaart. Zie voor de betekenis van de scores de beslisboom.
Literatuurverwijzing [Boerlage 2013] [van Herk 2007] [van Herk 2009]

Signaleren
Het in kaart brengen van actuele problemen, klachten en/of behoeften.

Monitoren
Het vervolgen van de aanwezigheid en intensiteit van problemen, klachten en/of behoeften op herhaalde momenten.

Verdiepen
Het nader duiden van een probleem of klacht om deze beter te begrijpen en de richting van de behandeling en zorg vorm te geven.

Diagnosticeren
Het vaststellen van de oorzaak van een probleem met onderscheidende kenmerken zoals vastgesteld in een professioneel diagnostisch kader.

 

Naam meetinstrument Pain Assessment Checklist for Seniors with severe dementia (PACSLAC-D)
Domein Fysiek
Doel Monitoren van pijn
Doelgroep Patiënten met gevorderde dementie of een verstandelijke beperking
Gevalideerd Ja
Gevalideerd voor PZ Ja
Gevalideerd in NL Ja
Aantal items 24
In te vullen door Zorgverlener
Bijzonderheden Zorgverleners dienen geschoold te zijn in het gebruik van dit observatie-instrument. Bij de PACSLAC-D hoort een korte handleiding. Een score van 4 of hoger duidt op mogelijke pijn.
Literatuurverwijzing [Fuchs-Lacelle 2004] [van der Steen 2015] [Zwakhalen 2006] [Zwakhalen 2009]

Signaleren
Het in kaart brengen van actuele problemen, klachten en/of behoeften.

Monitoren
Het vervolgen van de aanwezigheid en intensiteit van problemen, klachten en/of behoeften op herhaalde momenten.

Verdiepen
Het nader duiden van een probleem of klacht om deze beter te begrijpen en de richting van de behandeling en zorg vorm te geven.

Diagnosticeren
Het vaststellen van de oorzaak van een probleem met onderscheidende kenmerken zoals vastgesteld in een professioneel diagnostisch kader.

 

Naam meetinstrument Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD)
Domein Fysiek
Doel Monitoren van pijn
Doelgroep Patiënten met gevorderde dementie
Gevalideerd Ja
Gevalideerd voor PZ Ja
Gevalideerd in NL Ja
Aantal items 5
In te vullen door Zorgverlener
Bijzonderheden Zorgverleners dienen geschoold te zijn in het gebruik van dit observatie-instrument. Een score van 2 of hoger duidt op mogelijke pijn.
Literatuurverwijzing [van der Steen 2015] [Zwakhalen 2006] [Zwakhalen 2012]

Signaleren
Het in kaart brengen van actuele problemen, klachten en/of behoeften.

Monitoren
Het vervolgen van de aanwezigheid en intensiteit van problemen, klachten en/of behoeften op herhaalde momenten.

Verdiepen
Het nader duiden van een probleem of klacht om deze beter te begrijpen en de richting van de behandeling en zorg vorm te geven.

Diagnosticeren
Het vaststellen van de oorzaak van een probleem met onderscheidende kenmerken zoals vastgesteld in een professioneel diagnostisch kader.