Monitoring

Waar het bij screening van depressie van belang is in zo kort mogelijke tijd en met minimale belasting zo sensitief mogelijk aanwijzingen te vinden voor het bestaan van een depressie, is het doel van monitoren anders: namelijk het volgen in de tijd van de depressie, het aan het licht brengen van fluctuaties in de aard en ernst van de depressie en het beoordelen van het effect van interventies. De wijze van monitoring en de intensiteit waarmee dit gebeurt is afhankelijk van de setting en ernst, dit wordt bepaald door de behandelaar. Het Utrecht Symptoom Dagboek (USD) en de eerdergenoemde verdiepingsinstrumenten kunnen voor dit doel gebruikt worden.

Vernieuwde weergave Pallialine
Zoals u ziet heeft Pallialine een nieuw uiterlijk gekregen. Aan de inhoud van de richtlijnen is niets gewijzigd.