Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Acute zorg in het ziekenhuis en van de huisartsenpost (factsheet)
Publicatie
Tweede uit een serie van vier factsheets met feiten en cijfers over aanbod en kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland. Dit factsheet gaat in op de mate waarin mensen in de palliatieve fase acute zorg kregen van het ziekenhuis, een spoedeisende hulpafdeling of huisartsenpost.
Auriculaire acupressuur lijkt te helpen tegen vermoeidheid
Publicatie
80% van de patiënten met longkanker die chemotherapie krijgen, lijdt aan vermoeidheid, vaak in samenhang met slaapstoornissen en angst. Chinees onderzoek wijst uit dat auriculaire acupressuur (onderdeel van acupunctuur) lijkt, deels, te helpen. Het is interessant om te zien dat deze alternatieve therapieën ook volgens wetenschappelijke methodes worden onderzocht.
Behandelbeslissingen voor niet-behandelen bij mensen met alvleesklierkanker
Publicatie
Onderzoek, gebaseerd op de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), dat leidde tot het rapport 'Behandelbeslissingen voor niet-behandelen bij mensen met alvleesklierkanker'. De NKR geeft inzichten waarmee de zorg voor mensen met kanker kan worden verbeterd.
Behandelpatronen bij gemetastaseerde eierstokkanker
Publicatie
Onderzoek, gebaseerd op de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), dat leidde tot het rapport 'Behandelpatronen bij gemetastaseerde eierstokkanker'. De NKR geeft inzichten waarmee de zorg voor mensen met kanker kan worden verbeterd.
Bespreken van spiritualiteit tijdens arts-patiënt consultaties
Publicatie
Spiritualiteit blijkt een onbesproken onderwerp tijdens arts-patiënt consultaties. Junior-onderzoeker Rolf Snijders bespreekt Australisch onderzoek naar onder andere een gesprekshulp (de Question Prompt List) voor de patiënt voor het vaker bespreken van dit onderwerp.
De kwaliteit van levenseindezorg in het ziekenhuis bij patiënten met gevorderd hartfalen
Publicatie
Amerikaans onderzoek naar de kwaliteit van levenseindezorg die patiënten met gevorderd hartfalen in het ziekenhuis ontvangen, toont aan waar ziekenhuizen - ook in Nederland - op in kunnen zetten om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren.
De meerwaarde van het stellen van een dubbele surprise question
Publicatie
Uit onderzoek blijkt dat de surprise question slecht tot matig presteert als instrument om overlijden te voorspellen. Daarom is een aanvullende surprise question geïntroduceerd: Zou het mij verbazen als deze patiënt na twaalf maanden nog in leven is?
Ervaren knelpunten en onderwijsbehoeften van generalistische zorgverleners
Publicatie
Consultteams Palliatieve Zorg (CPZ) ondersteunen generalistische zorgverleners in het ziekenhuis bij het geven van palliatieve zorg. In 2016 kenden meer zorgverleners het Consultteam Palliatieve Zorg, de waardering voor het team verbeterde en het gebruik van de landelijke richtlijnen palliatieve zorg steeg.
Gebruik van potentieel ongewenste medicatie bij oudere patiënten met longkanker
Publicatie
Medicatie in de laatste levensfase waarvan de potentiële bijwerkingen groter zijn dan de verwachte positieve effecten wordt ‘potentieel ongewenste medicatie’ genoemd. In het onderzoek, geleid door Laurien Ham, is onderzocht in welke mate deze medicatie is geleverd aan oudere patiënten met longkanker in de laatste levensfase.
Gestandaardiseerd palliatief zorgpad voor patiënten met vergevorderde kanker
Publicatie
Een gestandaardiseerd Zorgpad Palliatieve Zorg (ZPZ) voor generalisten zou de vroegtijdige integratie van palliatieve zorg in de oncologische zorg kunnen stimuleren. Uit deze studie blijkt onder andere dat als het zorgpad werd opgestart, een groter deel van de patiënten overleed buiten het ziekenhuis.
Gezamenlijke besluitvorming bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden
Publicatie
Gezondheidsvaardigheden is het vermogen om informatie over gezondheid op te halen, te begrijpen, en in de praktijk te brengen. Patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden participeren minder in gezamenlijke besluitvorming. Hoe herken je deze patiënten en wat kan helpen in de communicatie?
Het e-naastenoverleg: een noodgedwongen maar leerzaam experiment
Publicatie
Het naastenoverleg is een van de hoekstenen van het gezamenlijk nemen van beslissingen in een palliatieve zorg situatie. In het begin van de COVID-19-pandemie ontwierp een palliatieve zorgteam in Amerika een procedure om dit soort overleg online te voeren.
Het effect van radiotherapie bij patiënten met een bloedende maagtumor
Publicatie
Japanse onderzoekers voerden een retrospectieve cohortstudie uit naar het nut van radiotherapie bij patiënten met bloedende maagtumoren en een beperkte levensduur. De resultaten suggereren dat palliatieve radiotherapie een goede behandeling is.
Het serotoninesyndroom: een opfriscursus
Publicatie
Het serotoninesyndroom is een levensbedreigend ziektebeeld dat veroorzaakt wordt door een verhoogde serotonine-spiegel. Dit beeld kan snel progressief zijn en tot de dood leiden.
Hoe helpt een immaterieel legaat in laatste levensfase?
Publicatie
Het met aandacht en zorg praten over de levensgeschiedenis, helpt niet alleen de patiënt, maar ook de relatie met zorgverleners en de naasten. Dit ‘legaat’ gaat nadrukkelijk niet om goederen, maar waardevolle ervaringen, gevoelens, ontmoetingen, zingeving en levensloop.
IC-opnamen en andere potentieel niet-passende behandelingen in het ziekenhuis (factsheet)
Publicatie
Vierde uit de serie van vier factsheets met feiten en cijfers over aanbod van palliatieve zorg in Nederland. Dit factsheet gaat in op de mate waarin mensen behandelingen in het ziekenhuis ontvingen in de laatste maand voor overlijden die mogelijk niet langer passend zijn.
Informatiebijeenkomsten over het levenseinde voor ouderen
Publicatie
In 2016 zijn in vier huisartspraktijken informatiebijeenkomsten over het levenseinde gehouden door de huisarts voor mensen van 75 jaar en ouder. Onderzoekers onderzochten de effectiviteit van deze bijeenkomsten voor proactieve zorgplanning (ACP).
Kankerzorg in beeld 2016: De oudere patiënt
Publicatie
Voor de 14 meest voorkomende vormen van kanker op hogere leeftijd geven onderzoekers inzicht in de meest opvallende leeftijdspecifieke variatie in incidentie, diagnostiek, behandeling, uitkomst en trends in de tijd.
Kenmerken van de populatie en gebruik van ziekenhuis- en huisartsenzorg (factsheet)
Publicatie
Eerste uit een serie van vier factsheets met feiten en cijfers over aanbod en kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland. Dit factsheet gaat over kenmerken van de populatie en het gebruik van ziekenhuis- en huisartsenzorg in het laatste levensjaar.
Lidocaïne continu sc tegen neuropathische pijn: het proberen waard
Publicatie
Tegen neuropathische pijn zijn opioïden in het algemeen niet effectief, behalve, in enige mate, methadon. Een subcutaan toepasbaar middel ( zoals continue subcutane infusie van lidocaïne) zou een uitkomst zijn.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.