Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Acute zorg in het ziekenhuis en van de huisartsenpost (factsheet)
Publicatie
Tweede uit een serie van vier factsheets met feiten en cijfers over aanbod en kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland. Dit factsheet gaat in op de mate waarin mensen in de palliatieve fase acute zorg kregen van het ziekenhuis, een spoedeisende hulpafdeling of huisartsenpost.
Antipsychoticum niet eerste keus bij delier
Publicatie
Bekend is dat delier bij patiënten in de palliatieve fase in de helft van de gevallen genezen kan door de oorzaak weg te nemen. Diverse prospectieve studies onder deze groep lieten een negatief effect zien van toepassing van haloperidol ten opzichte van placebo.
Auriculaire acupressuur lijkt te helpen tegen vermoeidheid
Publicatie
80% van de patiënten met longkanker die chemotherapie krijgen, lijdt aan vermoeidheid, vaak in samenhang met slaapstoornissen en angst. Chinees onderzoek wijst uit dat auriculaire acupressuur (onderdeel van acupunctuur) lijkt, deels, te helpen. Het is interessant om te zien dat deze alternatieve therapieën ook volgens wetenschappelijke methodes worden onderzocht.
Behandelbeslissingen voor niet-behandelen bij mensen met alvleesklierkanker
Publicatie
Onderzoek, gebaseerd op de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), dat leidde tot het rapport 'Behandelbeslissingen voor niet-behandelen bij mensen met alvleesklierkanker'. De NKR geeft inzichten waarmee de zorg voor mensen met kanker kan worden verbeterd.
Behandeling van diepe veneuze trombose bij kankerpatienten in de palliatieve fase
Publicatie
Studie naar welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van DVT en wat de gevolgen van behandeling zijn bij patiënten met gemetastaseerde maligniteit in een palliatieve zorgsituatie.
Behandeling van obstipatie in de palliatieve zorg
Publicatie
Obstipatie is een veel voorkomend symptoom bij ouderen en nog meer bij hen die palliatieve zorg ontvangen. Het heeft in meer dimensies consequenties. Onderzoek hoe obstipatie wordt beleefd door mantelzorgers en zorgprofessionals is schaars.
Behandelpatronen bij gemetastaseerde eierstokkanker
Publicatie
Onderzoek, gebaseerd op de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), dat leidde tot het rapport 'Behandelpatronen bij gemetastaseerde eierstokkanker'. De NKR geeft inzichten waarmee de zorg voor mensen met kanker kan worden verbeterd.
Beroerte: en dan? Top 10 tips voor palliatieve zorg
Publicatie
Met het ouder worden van de bevolking komen ischaemische en bloedige CVA’s vaker voor. Een derde van de mensen sterft dientengevolge. Om de kennis en vaardigheden in de zorg voor patiënten na een acuut CVA te vergroten, heeft een team van Amerikaanse zorgverleners dit wetenschappelijk artikel gepubliceerd.
Bespreken van spiritualiteit tijdens arts-patiënt consultaties
Publicatie
Spiritualiteit blijkt een onbesproken onderwerp tijdens arts-patiënt consultaties. Junior-onderzoeker Rolf Snijders bespreekt Australisch onderzoek naar onder andere een gesprekshulp (de Question Prompt List) voor de patiënt voor het vaker bespreken van dit onderwerp.
Buprenorfine, een bijzonder opioïde
Publicatie
Met de juiste inzet van Buprenorfine kunnen ernstige bijwerkingen van opioïden zoveel mogelijk voorkomen worden. Dit artikel geeft een top 10 met tips voor zorgverleners.
COPD en longkanker: zorg rond het levenseinde
Publicatie
Onderzoek waaruit blijkt dat COPD-patiënten veel meer en intensieve ziekenhuisopnames hadden en behandelingen ondergingen in de laatste 6 levensmaanden dan longkankerpatiënten.
Cannabis geeft geen extra pijnstilling bij kanker en opioïde
Publicatie
Mede mogelijk gemaakt door legalisering, is het gebruik van cannabis als pijnstiller toegenomen bij patiënten met pijn door kanker. In een Canadees onderzoek gebruikte 18% cannabis van wie de helft tegen pijn. Maar heeft het toevoegen ervan aan een opioïde wel zin? En zijn er bijwerkingen?
Carbamazepine bij therapieresistent centraal braken
Publicatie
Casus van een vrouw met een gemetastaseerd mammacarcinoom waarbij Carbamazepine bij therapieresistent centraal braken effectief bleek.
Cardiale cachexie: (n)ooit van gehoord?
Publicatie
Cachexie bij (ernstig) hartfalen is een nog weinig bekend fenomeen. Om prevalentie ervan en de invloed op patiënten en diens naasten in beeld te krijgen, is een twee fasen studie opgezet in vier ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk. Marijke Speelman-Verburgh heeft dit onderzoek samengevat voor e-pal.
Chinees onderzoek naar trainingsprogramma om palliatieve (terminale) zorg thuis te verbeteren
Publicatie
De ontwikkeling en evaluatie van een trainingsprogramma voor verpleegkundigen in de thuiszorg om de capaciteit van palliatieve zorg en stervensbegeleiding binnen de thuissituatie te vergroten
Cognitieve training verbetert dagelijks functioneren ouderen
Publicatie
Er is groeiende belangstelling voor niet-farmacologische methoden om cognitie en functioneren van ouderen zonder ernstige neurocognitieve aandoening te verbeteren. Canadese wetenschappers onderzochten of cognitieve training het dagelijkse leven kan verbeteren.
Communiceren kun je leren!
Publicatie
Kwalitatief goede zorg is inherent verbonden aan goede en effectieve communicatie tussen zorgverleners. Net en bijna afgestudeerde zorgprofessionals rapporteren dat zij onvoldoende communicatieve vaardigheden hebben geleerd voor gesprekken met patiënten en naasten in de laatste levensfase.
Compassievolle aanwezigheid als verbindende verdieping in de palliatieve zorg
Publicatie
In de palliatieve zorg draait het niet alleen om vaardigheden. Compassie als basishouding van zorgverleners en naasten geeft vorm aan een open, verbindende en gelijkwaardige relatie en interactie tussen patiënten en de zorgverleners of naasten. Met een overwegend positief en langdurig effect op beiden. 
De kwaliteit van levenseindezorg in het ziekenhuis bij patiënten met gevorderd hartfalen
Publicatie
Amerikaans onderzoek naar de kwaliteit van levenseindezorg die patiënten met gevorderd hartfalen in het ziekenhuis ontvangen, toont aan waar ziekenhuizen - ook in Nederland - op in kunnen zetten om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren.
De laatste twee dagen in het verpleeghuis
Publicatie
Artikel over het identificeren van directe doodsoorzaken en de evaluatie van de aanwezige, hevige symptomen in de laatste twee dagen van terminale patiënten die in het verpleeghuis verblijven.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.