Symptoombehandeling in de palliatieve zorg optimaliseren
Publicatie

Symptoombehandeling in de palliatieve zorg optimaliseren

 • Datum publicatie 19 november 2021
 • Auteur Lotte van der Stap
Voor vragen, neem contact op met:
Lotte van der Stap LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 19 november 2021

Introductie

Suboptimale symptoombehandeling bij patiënten met een levensbeperkende ziekte is een groot probleem. Een Clinical Decision Support System (CDSS), dat een door patiënten ingevulde vragenlijst en op richtlijnen gebaseerde geïndividualiseerde aanbevelingen combineert, heeft het potentieel om de symptoombehandeling te verbeteren. Ons doel was om de aanvaardbaarheid en haalbaarheid van een CDSS in palliatieve zorg te evalueren aan de hand van de mening van uiteindelijke gebruikers.  

Methodiek 

Er werden zes focusgroepen gehouden met verschillende groepen belanghebbenden: 

 1. patiëntvertegenwoordigers
 2. wijkverpleegkundigen
 3. ziekenhuisverpleegkundigen
 4. huisartsen
 5. ziekenhuisartsen
 6. specialisten in palliatieve zorg

Audio opnames werden letterlijk getranscribeerd en thematisch geanalyseerd. 

Resultaten 

51 belanghebbenden (zes tot twaalf per focusgroep) namen deel. Zes thema's kwamen aan bod:

 1. effect
 2. validiteit
 3. continuïteit
 4. praktische bruikbaarheid
 5. implementatie
 6. overige onderdelen

Alle deelnemers verwachtten dat een CDSS symptoombehandeling zou verbeteren. Mogelijke belemmeringen waren interferentie met de professionele autonomie van artsen, validiteit van een door de patiënt gerapporteerde vragenlijst en gebrek aan zorgcontinuïteit. 

Conclusie/aanbevelingen 

Een CDSS voor palliatieve zorg werd nuttig geacht voor het verbeteren van de symptoombehandeling. Om een haalbaar systeem te ontwikkelen moeten belemmeringen voor succesvolle implementatie worden weggenomen. 

Relevantie voor praktijk 

 • Een Clinical Decision Support System heeft de potentie om symptoombehandeling in palliatieve zorg te verbeteren.
 • Mogelijke belemmeringen voor implementatie van een CDSS zijn geïdentificeerd in focusgroepen door verschillende groepen zorgverleners.

Naar de publicatie

Van Der Stap, L., De Heij, A. H., Van Der Heide, A., Reyners, A. K., en Van Der Linden, Y. M. (2021)(2021) Clinical decision support system to optimise symptom management in palliative medicine: focus group study. BMJ Supportive & Palliative Care. Online ahead of print.  

Voor vragen, neem contact op met:
Lotte van der Stap LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 19 november 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.