Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (checklist)
Hulpmiddel

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (checklist)

 • Ontwikkelaar Koraal
 • Soort Checklist
 • Gebruiker Groepsbegeleiders, Verpleegkundigen
 • Versie 2019
 • Doelgroep Mensen met een verstandelijke beperking
 • Setting Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking
Voor vragen, neem contact op met:
Anique Vogel Koraal
Laatst geactualiseerd: 29 december 2021

De checklist palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt gebruikt wanneer een patiënt met een verstandelijke beperking palliatieve zorg nodig heeft. Deze checklist helpt behandelaars en persoonlijk begeleiders om zicht te krijgen op:

 • wat al dan niet nodig is voor het bieden van goede palliatieve zorg (de basis hiervoor is het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland)
 • wie waarvoor verantwoordelijk is in de zorgverlening
 • welke informatie in het zorgdossier moet worden opgenomen over palliatieve zorg
 • de informatie en kennis nodig om goed voor deze patiënt te kunnen zorgen
 • onderwerpen voor deskundigheidsbevordering, wanneer blijkt dat het lastig is om uitvoering te geven aan bepaalde items en/of deze te bespreken met de patiënt en/of diens naaste

Inzet hulpmiddel

De checklist wordt ingezet om tijdig proactief te kunnen handelen en goede palliatieve zorg te bieden aan mensen met een verstandelijke beperking.
 

Naar de checklist


Om proactief te kunnen handelen, wordt de lijst wordt minimaal eenmaal per drie maanden ingevuld in een gezamenlijk overleg tussen arts of palliatief zorgconsulent en persoonlijk begeleider. De arts vult het inhoudelijk deel in, de persoonlijk begeleider bewaakt de uitvoering (zie items lijst), zo nodig in overleg met de palliatief zorgconsulent. Vervolgens wordt de familie uitgenodigd voor een gesprek. 

Het hulpmiddel maakt onderdeel uit van het pakket Advance Care Planning (ACP) of proactieve zorgplanning. Dit pakket bevat, naast de checklist, de volgende hulpmiddelen:

Randvoorwaarden voor implementatie

De checklist is direct inzetbaar. Er is een training Advance Care Planning in de zorg voor mensen met verstandelijke beperking beschikbaar voor zorgverleners met informatie over het verlenen van palliatieve zorg en proactieve zorgplanning bij deze groep.

Licentie

Creative commons: cc by-nc-sa

Meer informatie

 • In een film van vijf minuten vertellen een onderzoeker, broer en zus, moeder en een arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) over het belang van proactieve zorgplanning bij mensen met een verstandelijke beperking.

Subsidie

De checklist is tot stand gekomen met subsidie van ZonMw. In 2021 is het gehele ACP-project onderscheiden met de ZonMw Parel, zie de webpagina over het Parelproject ZonMw 2021.

 

Voor vragen, neem contact op met:
Anique Vogel Koraal
Laatst geactualiseerd: 29 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.