Levenspad palliatieve zorg (handreiking)
Hulpmiddel

Levenspad palliatieve zorg (handreiking)

 • Ontwikkelaar De Twentse Netwerken Palliatieve Zorg
 • Soort Handreiking
 • Gebruiker Beleidsmakers, Diëtisten, Ergotherapeuten, Fysiotherapeuten, Geestelijk verzorgers, Helpenden, Huisartsen, Kaderartsen, Maatschappelijk werkers, Praktijkondersteuners, Psychologen, Specialisten ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen
 • Versie juli 2021
 • Doelgroep Alle doelgroepen, Dak- en thuislozen, Kinderen, Mensen met een migratieachtergrond, Mensen met een psychiatrische aandoening, Mensen met een verstandelijke beperking, Naasten | Mantelzorgers, Volwassenen | Ouderen
Voor vragen, neem contact op met:
Raymond Leverink Netwerken Palliatieve Zorg Twente
Laatst geactualiseerd: 15 februari 2024

Het Levenspad palliatieve zorg is bedoeld als wegwijzer in de palliatieve zorg. Het geeft inzicht in de zorg voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten. Er zijn drie paden voor:

 1. de patient
 2. de naaste of mantelzorger
 3. de zorgprofessional/zorgverlener

Iedere groep heeft andere informatie nodig. De paden zijn opgedeel in vier stapppen:

 1. Signaleren en markeren
 2. Leven in de palliatieve fase
 3. Laatste levensfase
 4. Nazorg

Per stap staat de belangrijkste informatie beschreven. Daarnaast is er speciale aandacht voor proactieve zorgplanning, rouw en de palliatieve patient in de maatschappij.

Voor mensen die specifieke zorg nodig hebben op het gebied van palliatieve zorg is extra informatie zoals voor kinderen en hun ouders, mensen met een beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid, met een verstandelijke beperking, met een psychische aandoening, met dementie, met een migratieachtergrond, en voor dak- en thuislozen. 

Inzet hulpmiddel

Het geeft informatie over palliatieve zorg op een aantal gebieden voor de patient, naaste en zorgverlener. Iedere gebruiker heeft zijn eigen pad met informatie.   

 

Naar het Levenspad

 

Randvoorwaarden voor implementatie

Het Levenspad is direct in te zetten en te gebruiken. De video Levenspad palliatieve zorg is ondersteunend voor het gebruik van het levenspad.

Licentie

Creative commons: by-nc 

Aanvullend materiaal

Voor vragen, neem contact op met:
Raymond Leverink Netwerken Palliatieve Zorg Twente
Laatst geactualiseerd: 15 februari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.