Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase van mensen met een verstandelijke beperking
Project

Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase van mensen met een verstandelijke beperking

 • Betrokken organisaties Expertisecentrum Koraal
 • Status afgesloten
 • Subsidiegever Tijdelijk via ZonMw call van dd tot dd NPPZII via regioadviseur
Voor vragen, neem contact op met:
Annemieke Wagemans Koraal
Laatst geactualiseerd: 19 oktober 2022

Aanleiding

Het Nivel en Koraal hebben een proactieve zorgplanning programma ontwikkeld dat bijdraagt aan het tijdig spreken over de zorgwensen en behoeften van cliënten met een verstandelijke beperking en hun naasten. Hierdoor sluit de zorg aan bij de wensen en behoeften en zijn er minder onvoorziene situaties.

Proactieve zorgplanning programma

Met informatie uit de wetenschappelijke literatuur, de huidige praktijk van proactieve zorgplanning (dossieronderzoek en aanvullende gestructureerde interviews), en de wensen van cliënten, naasten en zorgverleners (diepte-interviews) zijn bouwstenen van proactieve zorgplanning ontwikkeld. Deze bouwstenen zijn uitgewerkt tot een proactieve zorgplanning programma dat bestaat uit drie onderdelen:

 1. Een training voor professionals van 2 bijeenkomsten over proactieve zorgplanning met een consultatie-mogelijkheid van een arts gespecialiseerd in palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking,
 2. schriftelijk materiaal over proactieve zorgplanning waaronder een format proactieve zorgplanning,
 3. een follow-up gesprek 3 maanden na de tweede bijeenkomst over de implementatie (zijn er knelpunten en hoe kunnen die opgelost worden).

Centraal in het proactieve zorgplanning programma staat de integratie van proactieve zorgplanning in de palliatieve zorg, opname in het zorgplan en de communicatie tussen cliënt, naaste en professional.

Het proactieve zorgplanning programma is ontworpen voor multidisciplinair samengestelde groepen. De training wordt gegeven door artsen gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking,

Resultaten

Het proactieve zorgplanning programma is getest in zes zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Uit de evaluatie blijkt dat zorgverleners makkelijker het gesprek over de toekomstige zorgmogelijkheden aangaan en zich deskundiger voelen in proactieve zorgplanning.

Alle naasten waren bij zowel de voor- als de nameting erg tevreden over de zorg die werd geboden en de betrokkenheid van de zorgverleners. Ook gaven zij aan grotendeels of helemaal betrokken te zijn bij de zorg en voldoende geïnformeerd te zijn.

Uit een analyse van medische dossiers vóór de training en een half jaar na de training blijkt dat bij cliënten bij de nameting vaker afspraken over de gewenste plaats van overlijden, vergeleken met de medische dossiers van vergelijkbare cliënten van vóór de training. Bij de nameting was er in de dossiers ook meer documentatie te vinden over gewijzigde of uitgebreide afspraken omtrent proactieve zorgplanning vanwege verdere achteruitgang van de cliënt.

Producten

 • Advanced Care Planning - Taal voor Allemaal
 • Flyer Praat met je dokter over corona
 • Gespreksformat Advance Care Planning en Corona
 • Informatiepakket behorende bij Training Advance Care Planning
 • Flyer Training Advance Care Planning
 • Tips voor een Advance Care Planning gesprek
 • Checklist Palliatieve Zorg
 • Brochure Advance Care Planning

Bekijk de producten op de website van Koraal.

Eindrapportage

Dit project was onderdeel van Palliantie. Meer dan zorg. ZonMw 844001201

Dit project is in 2021 door ZonMw als Parelproject benoemd.

Advance care planning in de palliatieve fase van mensen met een verstandelijke beperking: ontwikkeling, evaluatie en implementatie van een Pzp-programma- Verslagen - ZonMw

Gerelateerd project

ZonMw 844001701Gereedschapskist. Loopt van 2020 t/m 2023.

Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Combineren, implementeren en evalueren van bestaande instrumenten.

Subsidie

 • Tijdelijk via ZonMw call van dd tot dd
 • NPPZII via regioadviseur
   
Voor vragen, neem contact op met:
Annemieke Wagemans Koraal
Laatst geactualiseerd: 19 oktober 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.