Naasten (stripboek)
Hulpmiddel

Naasten (stripboek)

  • Ontwikkelaar Radboudumc en Oogachtend
  • Soort Boek
  • Gebruiker Alle gebruikers, Basisarts, Geestelijk verzorgers, Helpenden, Huisartsen, Kaderartsen, Maatschappelijk werkers, Mantelzorgers, Medisch specialisten, Naasten, Patiënten, Physician assistants, Praktijkondersteuners, Psychologen, Specialisten ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen, Verzorgenden
  • Versie 2019
  • Doelgroep Naasten | Mantelzorgers
  • Setting Alle settingen, Geestelijke gezondheidsinstelling, Hospice, Kind- en jeugdzorginstelling, Thuis, Verpleeghuis, Ziekenhuis, Zorgorganisatie voor dak- en thuislozen, Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking
Voor vragen, neem contact op met:
Maaike Haan RadboudUMC
Laatst geactualiseerd: 1 juli 2023

Een graphic novel ofwel stripboek om vanuit het perspectief van mantelzorgers in de thuissituatie te kijken. Het beeldverhaal volgt twee mantelzorgers Geert en Eva. Het boek geeft een idee hoe het kan zijn om te zorgen voor iemand in de laatste levensfase, hoe ingewikkeld en confronterend het soms kan zijn en hoeveel druk het kan geven maar ook hoe liefdevol dit zorgen kan zijn. Door de verbeelding via strip biedt het boek een laagdrempelige en originele manier om vanuit het perspectief van naasten te kijken.

Het boek is gebaseerd op interviews en een studie van Radboudumc-onderzoeker Maaike Haan en probeert de mantelzorg meer zichtbaar en bespreekbaar te maken vanuit een laagdrempelige en originele manier. 

Het is geschikt voor zorgverleners en naasten. Voor zorgverleners kan het een concreet handvat zijn om een gesprek over mantelzorg te stimuleren of in nazorggesprekken met naasten zelf. 

Inzet hulpmiddel

Het stripboek is vooral geschikt voor bewustwording en training van zorgprofessionals (in opleiding) en vrijwilligers, om (meer) oog te krijgen voor belangrijke thema's voor naasten en daar vervolgens op in te kunnen spelen.  
 

Naar het stripboek


Randvoorwaarden 

Het hulpmiddel is direct inzetbaar. 

Licentie 

Creative commons: by-nc-sa 

Kosten

Het stripboek kan worden aangeschaft via reguliere boekhandels of via uitgeverij Oogachtend.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over het project De mantel der liefde verbeeld. De ontwikkeling van een graphic novel over mantelzorg in de palliatieve fase als bron voor publiekseducatie naar de website van het Radboudumc.


Het stripboek is ontwikkeld met subsidie vanuit ZonMw.

Voor vragen, neem contact op met:
Maaike Haan RadboudUMC
Laatst geactualiseerd: 1 juli 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.