Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Activatie van naasten van patiënten met gevorderde kanker
Publicatie
Veel naasten van patiënten met gevorderde kanker voelen zich niet goed voorbereid op het bieden van praktische hulp en emotionele steun. In dit verband wordt er ook wel van “naastenactivatie” gesproken: programma’s die naasten aansporen een actieve rol op zich te nemen en hun vaardigheden vergroten, dragen bij aan betere kennis en coping van de naasten, minder zorglast en betere kwaliteit van leven van zowel naaste als patiënt.
Beloop van emotioneel functioneren en ervaren kwaliteit van zorg van naasten in het laatste levensjaar van patiënten met gevorderde kanker: resultaten van de eQuiPe studie
Publicatie
Gevorderde kanker heeft een grote impact op zowel patiënten als hun naasten. Het is belangrijk om te herkennen welke naasten een achteruitgang in emotioneel functioneren kunnen gaan ervaren in het laatste levensjaar van de patiënt.
Betrokkenheid van mantelzorgers bij zorgbeslissingen en hun stress
Publicatie
Mantelzorgers spelen vaak een belangrijke rol bij zorgbeslissingen aan het levenseinde. De ACTION-trial is de eerste grootschalige gerandomiseerde gecontroleerde ACP-studie waarbij onderzocht is wat het effect is van een ACP-interventie op de betrokkenheid van mantelzorgers en hun psychologische stress.
Combineren van betaald werk en mantelzorg
Publicatie
Het combineren van betaald werk en mantelzorg aan het levenseinde in de thuissituatie: inzichten uit een kwalitatieve studie onder mantelzorgers in Nederland
Een kwalitatieve studie naar het gebruik van stripboeken ter ondersteuning van mantelzorgers
Publicatie
Wat zijn faciliterende en belemmerende factoren in het gebruik van strips ter ondersteuning van mantelzorgers van patiënten die thuis palliatieve zorg ontvangen? Een kwalitatieve studie van het Radboudumc onderzocht het.
Langdurig rouwproces van mantelzorgers tijdens en na de laatste levensfase
Publicatie
Vergelijkend onderzoek waaruit blijkt dat eigenlijk alle mantelzorgers worstelen met rouw, de kwaliteit van leven en hun algemene gezondheid. Dit maakt dat zorgprofessionals een rol van betekenis kunnen spelen in het opvangen en begeleiden van deze groep.
Mantelzorger in palliatieve traject als bron van kennis (column)
Publicatie
Van schrijver over palliatieve zorg naar palliatief patiënt: je kunt dat een perspectiefwisseling noemen. Bert Ummelen vertelt over beide perspectieven en de belangrijke rol van mantelzorg in zijn laatste column voor e-pal.
Thuis blijven wonen tot het levenseinde met vergevorderde dementie
Publicatie
Er is nog weinig bekend over waarom mensen met dementie in sommige gevallen wel thuis kunnen blijven wonen en in andere gevallen niet. Dit onderzoek had daarom tot doel om inzicht te krijgen in omstandigheden die thuis wonen met vergevorderde dementie tot aan het levenseinde mogelijk maken of juist belemmeren.
Zorg voor mantelzorgers in de palliatieve fase
Publicatie
Er bestaan richtlijnen palliatieve zorg waarin de ondersteuning voor de mantelzorger als een onderdeel van het zorgtraject is ingebed. Er blijft echter een kloof bestaan met de praktijk.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.