Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Betrokkenheid van mantelzorgers bij zorgbeslissingen en hun stress
Publicatie
Mantelzorgers spelen vaak een belangrijke rol bij zorgbeslissingen aan het levenseinde. De ACTION-trial is de eerste grootschalige gerandomiseerde gecontroleerde ACP-studie waarbij onderzocht is wat het effect is van een ACP-interventie op de betrokkenheid van mantelzorgers en hun psychologische stress.
Combineren van betaald werk en mantelzorg
Publicatie
Het combineren van betaald werk en mantelzorg aan het levenseinde in de thuissituatie: inzichten uit een kwalitatieve studie onder mantelzorgers in Nederland
Een kwalitatieve studie naar het gebruik van stripboeken ter ondersteuning van mantelzorgers
Publicatie
Wat zijn faciliterende en belemmerende factoren in het gebruik van strips ter ondersteuning van mantelzorgers van patiënten die thuis palliatieve zorg ontvangen? Een kwalitatieve studie van het Radboudumc onderzocht het.
Langdurig rouwproces van mantelzorgers tijdens en na de laatste levensfase
Publicatie
Vergelijkend onderzoek waaruit blijkt dat eigenlijk alle mantelzorgers worstelen met rouw, de kwaliteit van leven en hun algemene gezondheid. Dit maakt dat zorgprofessionals een rol van betekenis kunnen spelen in het opvangen en begeleiden van deze groep.
Mantelzorger in palliatieve traject als bron van kennis (column)
Publicatie
Van schrijver over palliatieve zorg naar palliatief patiënt: je kunt dat een perspectiefwisseling noemen. Bert Ummelen vertelt over beide perspectieven en de belangrijke rol van mantelzorg in zijn laatste column voor e-pal.
Zorg voor mantelzorgers in de palliatieve fase
Publicatie
Er bestaan richtlijnen palliatieve zorg waarin de ondersteuning voor de mantelzorger als een onderdeel van het zorgtraject is ingebed. Er blijft echter een kloof bestaan met de praktijk.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.