Naasten (stripboek)
Onderwijsmateriaal

Naasten (stripboek)

  • Aanbieder Radboudumc
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2019
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), praktijkondersteuner (4), verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon
Maaike Haan RadboudUMC
Laatst geactualiseerd: 3 december 2021

Graphic novel ofwel stripboek over het perspectief van mantelzorgers in de thuissituatie. De lezer volgt afwisselend twee naasten die hun dierbaren bijstaan tot het eind: Geert die zorgt voor zijn vrouw met uitgezaaide kanker en Eva die zorgt voor haar haar vader met COPD. Het boek is gebaseerd op interviewonderzoek van Radboudumc-onderzoeker Maaike Haan en gemaakt met striptekenaars Melanie Kranenburg en Niek van Ooijen.

Door de verbeelding via strip biedt het boek een laagdrempelige en originele manier om vanuit het perspectief van naasten te kijken. Het boek is vooral geschikt voor bewustwording en training van zorgprofessionals (in opleiding) en vrijwilligers, om (meer) oog te krijgen voor belangrijke thema's voor naasten en daar vervolgens op in te kunnen spelen. Tevens kan het boek een concreet handvat zijn om een gesprek over mantelzorg te stimuleren onder collega's of in nazorggesprekken met naasten zelf.

Leerdoelen

Via dit achtergrondmateriaal krijgt de student:

  • op kunstzinnige wijze meer inzicht in het perspectief en de beleving van naasten die in de thuissituatie zorgen voor een ernstig zieke dierbare.
  • een praktisch handvat om het gesprek over mantelzorg te stimuleren, bijvoorbeeld in ondersteunende (nazorg)gesprekken met naasten, of in trainingen aan zorgverleners en/of vrijwilligers (in opleiding).

Het stripboek is, zolang de voorraad strekt, gratis op te vragen bij het projectteam van het Radboudumc ‘De mantel der liefde verbeeld’.
 

Naar het materiaal


Licentie

Creative commons: by-nc-sa
 

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon
Maaike Haan RadboudUMC
Laatst geactualiseerd: 3 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.