Digitale rouwkoffer (website)
Hulpmiddel

Digitale rouwkoffer (website)

  • Ontwikkelaar Amerpoort
  • Soort Website
  • Gebruiker Groepsbegeleiders, Verpleegkundigen, Verzorgenden
  • Versie n.v.t.
  • Doelgroep Mensen met een verstandelijke beperking
  • Setting Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking
Voor vragen, neem contact op met:
Consultatieteam Rouw en Verlies Amerpoort
Laatst geactualiseerd: 25 juli 2023

De Digitale Rouwkoffer is een interactieve website. De website helpt begeleiders en verwanten om een cliënt met een verstandelijke beperking goed te ondersteunen in tijden verlies en rouw. Iedereen kan de Digitale Rouwkoffer gebruiken om te zien welke middelen passend zijn voor de cliënt. Er is onderscheid gemaakt tussen zes verschillende vormen van verlies waaronder verdriet bij overlijden. Naast algemene informatie over dit onderwerp worden suggesties gedaan voor ondersteunende materialen zoals boeken, activiteiten, spellen, rituelen en muziek. De hulpmiddelen zijn ingedeeld naar de vier schalen van sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) bij mensen met een verstandelijke beperking van het Centrum voor Diagnostiek en Behandeling.  

Begeleiders kunnen mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten attenderen op de website. Ook kunnen zij de hulpmiddelen zelf gebruiken. 

Inzet hulpmiddel

De Digitale Rouwkoffer helpt begeleiders en verwanten bij het ondersteunen van cliënten met een verstandelijke beperking bij verlies en rouw. 


Naar de digitale rouwkoffer
 

Randvoorwaarden

De website is direct inzetbaar.


De Digitale Rouwkoffer is mede mogelijk gemaakt door het programma FNO Zorg voor kansen en door Zorg en Zekerheid. 

Voor vragen, neem contact op met:
Consultatieteam Rouw en Verlies Amerpoort
Laatst geactualiseerd: 25 juli 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.