Post hbo-leergang Palliatieve Zorg
Opleiding

Post hbo-leergang Palliatieve Zorg

  • Aanbieder Saxion
  • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
  • Datum september 2021 - 31 maart 2022 (08.30 17.00)
  • Duur 20 dagen
  • Kosten ja
  • Locatie Deventer en Enschede
  • Functie physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), verpleegkundig specialist (7)
  • CanMEDs rol communicatie, EBP professional | kennis en wetenschap, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, organisatie | organisatie en leiderschap, professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit, samenwerking, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
  • Accreditatie aangevraagd V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Contactpersoon Ingrid van Zuilekom Saxion
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021

De zorg verandert en vraagt om toekomstbestendige verpleegkundigen die kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Daarom biedt Saxion de leergang Palliatieve Zorg aan. Deze leergang is bedoeld voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die zich willen specialiseren in hun rol als verpleegkundige voor zorgvragers in de palliatieve fase. Het interprofessioneel signaleren en onderkennen van het moment van behoefte aan palliatieve zorg en de uitvoering hiervan kun en moet je als regieverpleegkundige beheersen.

Leervormen

Blended learning

Richtlijnen, protocollen en/of literatuur waarop de scholing is gebaseerd

Alle bestaande evidence based protocollen/richtljnen en literatuur, van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017) tot richtlijnen en literatuur via databases.

Welke docent(en) verzorg(t)(en) de scholing?

Docenten Saxion en gastdocenten uit werkveld palliatieve zorg

Kosten

€ 4.115

Meer informatie en inschrijven

Voor meer informatie en inschrijven klik hier.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Contactpersoon Ingrid van Zuilekom Saxion
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.