Palliatieve zorg (post-hbo-leergang)
Opleiding

Palliatieve zorg (post-hbo-leergang)

 • Aanbieder Saxion
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
 • Datum 1 februari 2022
 • Duur 20 dagen (9.15 - 16.30 uur)
 • Kosten ja
 • Locatie Deventer en Enschede
 • Functie physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), verpleegkundig specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, organisator | organisatie en leiderschap, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Accreditatie V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 5 augustus 2021

De zorg verandert en vraagt om toekomstbestendige verpleegkundigen die kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Deze leergang is bedoeld voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die zich willen specialiseren in hun rol als verpleegkundige voor zorgvragers in de palliatieve fase. Het interprofessioneel signaleren en onderkennen van het moment van behoefte aan palliatieve zorg en de uitvoering hiervan kan en moet de regieverpleegkundige beheersen.

Na de cursus heeft de deelnemer:

 • kennis van Evidence Based Practice en wat dit betekent in de dagelijkse beroepspraktijk
 • geleerd over palliatieve zorg vanuit alle dimensies: bijvoorbeeld ziektebeelden als MS, ziekte van Parkinson, oncologie en COPD
 • het landschap palliatieve zorg verkend op gebied van ketenzorg, beroepsinnovatie, E-health en technologie

Kosten

€ 4.115

Meer informatie en inschrijven

Let op: deze opleding start (bij voldoende animo) op een nader te bepalen dag in februari 2011. Op deze website hebben we 1 februari 2022 aangegeven, maar dit is een fictief moment.

Ga voor meer informatie en inschrijving naar de website van Saxion.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 5 augustus 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.