Het Levenspad gebruiken in de palliatieve zorg (e-learning)
Opleiding

Het Levenspad gebruiken in de palliatieve zorg (e-learning)

  • Aanbieder Netwerken Palliatieve Zorg Twente
  • Type scholing e-learning met certificaat
  • Kosten nee
  • Locatie Online
  • Functie hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo-verpleegkundige (6), helpende zorg & welzijn (2), mbo-verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3), vrijwilligers palliatieve zorg
  • CanMEDs rol organisator | organisatie en leiderschap, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
  • Accreditatie V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Voor vragen, neem contact op met:
Raymond Leverink Netwerken Palliatieve Zorg Twente
Laatst geactualiseerd: 11 juli 2022

Het Levenspad is een instrument dat is ontwikkeld door de Twentse Netwerken Palliatieve Zorg. Op basis van het kwaliteitskader wordt door drie perspectieven (naasten, patiënten en professionals) naar het palliatieve proces gekeken. In Het Levenspad staat veel informatie vanuit de drie perspectieven en de verschillende fases van het palliatieve proces, zoals achtergrondinformatie, handreikingen en instrumenten.

De opzet van de scholing is verpleegkundigen en verzorgenden, op basis van eigen casuïstiek kennis te laten maken met palliatieve zorg. Tijdens de scholing leren ze om te gaan met een instrument  (Het Levenspad), dat ze in veel verschillende situaties handvatten aanbiedt om het werken met de palliatieve patiënt te verbeteren.

De scholing vindt plaats in teamverband om het een reflectief karakter te geven. De scholing wordt bij voorkeur gegeven door een palliatief geschoold verpleegkundige van de eigen organisatie. Daarmee komt expertise op een laagdrempelige manier beschikbaar.
 

Naar de e-learning


Leerdoelen

Aan het einde van deze scholing:

  • kent de cursist de basisbegrippen van de palliatieve zorg
  • heeft de cursist actief geoefend met Het Levenspad
  • heeft de cursist kennis gemaakt met de palliatief expert en weet waarvoor die kan worden ingeschakeld

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de e-learning. 

Meer informatie

Ga voor meer informatie over Het Levenspad naar de website van Netwerken Palliatieve Zorg Twente. 


Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Raymond Leverink Netwerken Palliatieve Zorg Twente
Laatst geactualiseerd: 11 juli 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.