Levenspad

Ga je mee?

Op pad in de wereld van palliatieve zorg

Een online levenspad met alle informatie die je goed kan gebruiken in de palliatieve zorg. Speciaal voor de patiënt, de naaste/mantelzorger en de zorgprofessional. 

Stap voor stap wegwijs

De paden zijn opgedeeld in 4 stappen:

  • Signaleren en markeren
  • Leven in de palliatieve fase
  • Laatste levensfase
  • Nazorg

Per stap staat de belangrijkste informatie beschreven. Daarnaast is er speciale aandacht voor rouw, proactieve zorgplanning en de patiënt in de maatschappij. Het pad is nooit af. Het wordt steeds aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de zorg voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten.

Levenspad bekijken 

Voor een goed gebruik van dit document, adviseren wij eerst de pdf te downloaden. 

'Dit levenspad is samengesteld door én met diverse professionals en ervaringsdeskundigen in Twente.'

Hoe werkt het?

Contact