Onderzoek naar zorg in de laatste levensfase
Thema

Onderzoek naar zorg in de laatste levensfase

Landelijke cijfers over palliatieve zorg en zorg in de laatste levensfase zijn er heel weinig. Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg in de laatste levensfase voor mensen met een levensbedreigende aandoening, worden landelijke databronnen en registraties zoals de Nederlandse Kankerregistratie gebruikt om (variatie in) de zorg in de laatste levensfase inzichtelijk te maken, met als doel op deze manier bij te dragen aan de verbetering van deze zorg.

Voor vragen, neem contact op met:
Natasja Raijmakers IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 13 september 2022

Enkele projecten zijn:

Peilingen onder burgers, patiënten en zorgverleners

Om aan te sluiten bij de behoefte van patiënten en om zorgverleners te ondersteunen bij het houden van gesprekken over proactieve zorgplanning, wordt in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II ingezet op de verdere inbedding van proactieve zorgplanning (advance care planning) in de dagelijkse praktijk. In het kader hiervan zal PZNL periodiek  peilingen uitvoeren onder oudere burgers, patiënten en zorgverleners. De eerste peilingen zijn inmiddels gepubliceerd

Palliatieve zorg en mogelijke overbehandeling in de laatste levensfase

Landelijke cijfers over palliatieve zorg en zorg in de laatste levensfase zijn er heel weinig. Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg in de laatste levensfase voor mensen met kanker, hebben IKNL en Vektis samen gekeken naar de landelijke inzet van palliatieve zorg en naar mogelijke overbehandeling in de laatste maand van het leven van mensen met kanker. Lees meer

Medicatiemanagement in de laatste levensfase

IKNL werkt momenteel samen met het Erasmus MC en het HAGA ziekenhuis aan een studie naar het gebruik van preventieve medicatie in de laatste drie maanden van het leven van mensen met longkanker (gediagnosticeerd tussen 2009 en 2014), op basis van landelijke gegevens. Hiervoor is de data van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) gekoppeld aan de data van PHARMO, de landelijke database voor medicatiegebruik van Pharmo Institute. Lees meer

Zorggebruik van patiënten met dikkedarm- of longkanker in laatste levensfase

In opdracht van Zorginstituut Nederland voerde IQ health care, EMGO+ en IKNL een onderzoek uit naar zorggebruik in de laatste levensfase op basis van declaratiedata. De onderzoeksresultaten laten onder meer zien dat de inzet van behandelingen afneemt in de laatste levensmaanden: er wordt minder vaak gestart met chemotherapie, radiotherapie, biologicals of operaties naarmate het levenseinde nadert. Het algemene zorggebruik in de laatste levensmaanden neemt echter wel toe: patiënten bezoeken vaker de spoedeisende hulp, worden vaker opgenomen in een ziekenhuis of op de IC, krijgen meer controlebezoeken en diagnostisch onderzoek. Lees meer

Behandelingen en -beslissingen in patiënten met gemetastaseerde ziekte

De gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie geven inzichten voor het verbeteren van de zorg voor mensen met kanker: hoe vaak komt kanker voor, bij welke mensen, wat is de behandeling en de prognose? De gegevens leiden tot beter inzicht, effectievere interventies en uiteindelijk tot een betere zorguitkomst voor de patiënt met kanker. De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is een rijke bron van betrouwbare en relevante gegevens van alle patiënten met kanker, van diagnose tot eventueel overlijden. De NKR biedt de kans om behandelingen en -beslissingen in patiënten met gemetastaseerde ziekte inzichtelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Behandeling bij gevorderde eierstokkanker
    Het percentage patiënten met gevorderde, epitheliale eierstokkanker dat géén gerichte kankerbehandeling kreeg, is het afgelopen decennium gestegen in Nederland. Persoonlijke keuze van de patiënt was de belangrijkste reden om af te zien van een behandeling. Lees meer

  • Slechte prognose bij alvleesklierkanker
    Bij een meerderheid van de patiënten met alvleesklierkanker werd tussen 1 januari 2014 en 30 juni 2015 afgezien van tumorgerichte behandeling. Doorgaans hadden deze patiënten een zeer slechte mediane overleving. Bij de meeste patiënten was ‘eigen keuze’ de belangrijkste reden om af te zien van een tumorgerichte behandeling. Lees meer

Voor vragen, neem contact op met:
Natasja Raijmakers IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 13 september 2022
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.