Onderzoek Zorggebruik van patiënten met dikkedarm- of longkanker in laatste levensfase
Project

Onderzoek Zorggebruik van patiënten met dikkedarm- of longkanker in laatste levensfase

  • Betrokken organisaties IKNL, ZIN (Zorginstituut Nederland), EMGO+, IQ Healthcare
  • Status afgesloten
  • Subsidiegever ZIN (Zorginstituut Nederland)
Voor vragen, neem contact op met:
Natasja Raijmakers IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022

In opdracht van Zorginstituut Nederland voerden IQ health care, EMGO+ en IKNL een onderzoek uit naar zorggebruik in de laatste levensfase op basis van declaratiedata. De onderzoeksresultaten laten onder meer zien dat de inzet van behandelingen afneemt in de laatste levensmaanden: er wordt minder vaak gestart met chemotherapie, radiotherapie, biologicals of operaties naarmate het levenseinde nadert. Het algemene zorggebruik in de laatste levensmaanden neemt echter wel toe: patiënten bezoeken vaker de spoedeisende hulp, worden vaker opgenomen in een ziekenhuis of op de IC, krijgen meer controlebezoeken en diagnostisch onderzoek.

Ondanks afname van medisch-specialistische zorg naarmate het overlijden dichterbij kwam, werd er wel een toename in intensiteit van zorg gezien in de laatste levensmaanden. Van alle patiënten wordt ongeveer 30 procent nog in de laatste levensmaand opgenomen. Eveneens is er gekeken naar praktijkvariatie, dat laat ziet dat er grote regionale verschillen zijn in zorgconsumptie.

Dit onderzoek, samen met nog 4 onderzoeksopdrachten, is gebruikt ter ondersteuning van het verbetersignalement ‘Zorg in de laatste levensfase bij mensen met ongeneeslijke darmkanker of longkanker’.

Resultaat onderzoek naar zorggebruik 

Ondanks afname van medisch-specialistische zorg naarmate het overlijden dichterbij kwam, werd er wel een toename in intensiteit van zorg gezien in de laatste levensmaanden. Van alle patiënten met dikkedarm- of longkanker werd ongeveer 30 procent nog in de laatste levensmaand opgenomen. Eveneens is er gekeken naar praktijkvariatie, die laat ziet dat er grote regionale verschillen zijn in zorgconsumptie.

Dit onderzoek, samen met nog 4 onderzoeksopdrachten, is gebruikt ter ondersteuning van het verbetersignalement ‘Zorg in de laatste levensfase bij mensen met ongeneeslijke darmkanker of longkanker’.

Meer informatie

Meer informatie vind je hier

Voor vragen, neem contact op met:
Natasja Raijmakers IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.