Projecten

Projecten

Filteren
Instrumenten
Projectstatus
Thema's
Ziekte en symptomen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Kwaliteitsindicatoren voor zorg aan het levenseinde. Een retrospectief dossieronderzoek in Nederlandse ziekenhuizen als onderdeel van de Monitor Zorggerelateerde Schade.
Project
Dit onderzoek wil inzicht verkrijgen in de kwaliteit van zorg aan het levenseinde in Nederlandse ziekenhuizen
Onderzoek Zorggebruik van patiënten met dikkedarm- of longkanker in laatste levensfase
Project
Onderzoek naar zorggebruik in de laatste levensfase op basis van declaratiedata toont aan dat de inzet van behandelingen afneemt in de laatste levensmaanden, maar dat het algemene zorggebruik dan juist wel toeneemt: patiënten bezoeken vaker de spoedeisende hulp, worden vaker opgenomen in een ziekenhuis of op de IC, krijgen meer controlebezoeken en diagnostisch onderzoek.
Onderzoek 'Medicatiemanagement in de laatste levensfase'
Project
Uit eerdere studies blijkt dat veel patiënten in de laatste maanden en weken voorafgaand aan het overlijden nog zeer veel medicijnen gebruiken. In de studie 'Medicatiemanagement' wordt het gebruik van preventieve medicatie in de laatste drie maanden van het leven van mensen met longkanker in kaart gebracht.
Onderzoek Palliatieve zorg en mogelijke overbehandeling in de laatste levensfase
Project
Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg in de laatste levensfase voor mensen met kanker, hebben IKNL en Vektis samen gekeken naar de landelijke inzet van palliatieve zorg en naar mogelijke overbehandeling in de laatste maand van het leven van mensen met kanker.
Onderzoek naar behandeling bij gevorderde eierstokkanker
Project
Onderzoek door Myrte Zijlstra en collega’s wees uit dat het aandeel patiënten met gevorderde, epitheliale eierstokkanker dat géén gerichte kankerbehandeling kreeg het laatste decennium in Nederland is toegenomen. Persoonlijke keuze van de patiënt was de belangrijkste reden om af te zien van behandeling. Dit duidt op betrokkenheid van patiënten bij het besluitvormingsproces.
Onderzoek bij slechte prognose alvleesklierkanker
Project
Tot nu toe is er beperkt onderzoek gedaan naar het besluitvormingsproces omtrent de behandeling van het pancreascarcinoom en naar de vraag welke overwegingen een rol spelen bij de beslissing om geen tumorgerichte behandeling in te zetten. Het doel van deze studie was inzicht te krijgen in de kenmerken van patiënten die geen tumorgerichte behandeling kregen, de redenen voor deze beslissing en hun overleving.
Onderzoek naar de psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten bij mensen met kanker
Project
Doel van het project ‘Hij moet toch eten!’ is de psychosociale last van het onvermogen tot eten en ongewenst gewichtsverlies sneller te signaleren en bespreekbaar te maken. De ervaringen van patiënten en naasten die in kaart zijn gebracht hebben geleid tot digitale informatie, tools en een e-learning voor zorgprofessionals. 
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.