Nieuws

Nieuws

Filteren
Instrumenten
Organisatie van zorg
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Oproep: Doe mee aan de peiling palliatieve zorg
Nieuws01-03-2024
Werk je in de zorg of in het sociaal domein met mensen in de palliatieve levensfase? Dan nodigen we je uit om mee te doen aan een korte tweejaarlijkse peiling om inzicht te krijgen in je ervaringen, kennis en opvattingen over twee belangrijke thema’s binnen de palliatieve zorg: markering en proactieve zorgplanning.
Gesignaleerd in de media #41
Nieuws10-10-2023
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer onder meer: een nieuwe NPO Zapp serie over de dood, palliatieve zorg voor mensen met psychische aandoeningen en niet meer eten en drinken in hopices.
Ontwikkeling Kennisagenda Palliatieve Zorg van start!
Nieuws30-01-2023
Met het ontwikkelen van de kennisagenda PZ komt er een actueel en breed overzicht van voor de praktijk relevante onderzoeksvragen voor de verschillende domeinen uit het kwaliteitskader palliatieve zorg.
Naar betere zorg voor patiënten in hospices: Sympal+
Nieuws06-12-2022
Binnen Sympal+ werd gekeken welke gegevens uit hospices verzameld konden worden zonder extra registratielast en hoe de palliatieve zorg daarmee verbeterd kan worden.
We denken na over de laatste levensfase, maar we praten er nog weinig over - nieuwe peilingen
Nieuws13-09-2022
Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) heeft 1242 oudere Nederlanders, 1165 patiënten en 1011 zorgverleners bevraagd over hun ervaringen met en perspectief op proactieve zorg en ondersteuning in de laatste levensfase. Lees hier de bevindingen.
Jeroen Hasselaar bijzonder hoogleraar Social Empowerment in de Palliatieve Zorg
Nieuws30-08-2022
Jeroen Hasselaar is benoemd tot bijzonder hoogleraar Social Empowerment in de Palliatieve Zorg aan het Radboudumc. Hij doet in samenwerking met Stichting Agora onderzoek naar de sociale aspecten van zorg voor ongeneeslijk zieke mensen.
Behoefte aan palliatieve zorg nu per regio inzichtelijk
Nieuws18-02-2022
Op basis van de jaarlijkse cijfers van het CBS is het mogelijk om zicht te krijgen op de behoefte aan palliatieve zorg. Met de nieuwe tool zijn de nieuwste Kerncijfers behoefte aan palliatieve zorg (2015-2020) op drie niveaus te filteren: landelijk, per provincie en per netwerk palliatieve zorg.
Winnaars Jaarprijs Palliatieve Zorg 2022
Nieuws04-02-2022
De winnaars van de jaarprijzen Palliatieve Zorg Onderzoek 2022 en Palliatieve Zorg Impact 2022 zijn Jet van Esch en Parnassia Groep en Hogeschool Inholland. De prijzen werden uitgereikt tijdens het 10de Amsterdam Symposium Palliatieve Zorg op 3 februari 2022.
Met inzichten uit bestaande data palliatieve zorg verbeteren
Nieuws20-01-2022
Met geanonimiseerde data uit het Elektronisch Patiënt Dossier (EPD) de palliatieve zorg verbeteren. Het kan volgens het Maasstad Ziekenhuis, Jeroen Bosch ziekenhuis en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
Kennissyntheses 'De evenwichtige zorgverlener' en 'Effectieve communicatie' beschikbaar
Nieuws16-11-2021
Er zijn twee nieuwe kennissyntheses gepubliceerd door stichting PALZON: 'Effectieve communicatie tussen zorgverlener en patiënt en naasten' en 'De evenwichtige zorgverlener'. Deze geven inzicht in de al beschikbare wetenschappelijke kennis in de respectievelijke onderwerpen, stellen relevante lacunes in kennis vast en doen aanbevelingen over hoe deze kennis verder aangevuld kan worden.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.