Ontwikkeling Kennisagenda Palliatieve Zorg van start!
Nieuws30 januari 2023
Nieuws

Ontwikkeling Kennisagenda Palliatieve Zorg van start!

Nieuws 30 januari 2023

PALZON heeft een subsidie van ZonMw ontvangen om tot een landelijke Kennisagenda Palliatieve Zorg te komen. Per november 2022 is het project gestart. Met het ontwikkelen van de kennisagenda PZ komt er een actueel en breed overzicht van voor de praktijk relevante onderzoeksvragen voor de verschillende domeinen uit het kwaliteitskader palliatieve zorg. De kennisagenda kan richting geven aan plannen van onderzoekers en potentiĆ«le financiers van onderzoek binnen de palliatieve zorg. 

Samenstelling werkgroep

Er is een werkgroep samengesteld bestaande uit zorgverleners vanuit verschillende disciplines en  settingen, waaronder een aantal verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorger. Daarbij is rekening gehouden met geografische spreiding. De werkgroepleden hebben praktijkervaring in de zorg en affiniteit met onderzoek en palliatieve zorg. Ook nemen ouderen- en/of patiĆ«ntvertegenwoordigers deel aan de werkgroep. De werkgroep zal diverse keren bijeen komen en input leveren tijdens de verschillende stappen in het ontwikkelingsproces van de kennisagenda.

Plan van aanpak

Om tot de kennisagenda te komen zullen verschillende stappen genomen worden.

  1. Verzamelen van kennishiaten via veldraadpleging
  2. Vervolgens worden deze geordend, geprioriteerd en vertaald naar concrete onderzoeksvragen. Daarbij zal de werkgroep, als ook het brede zorgveld, geraadpleegd worden en input worden opgehaald.
  3. Na het prioriteren van onderzoeksvragen worden deze getoetst bij relevante veldpartijen. De bevindingen worden beschreven in de Kennisagenda. Deze zal maart 2024 worden afgerond.

De kerngroep van het projectteam bestaat uit:

  • Sophie Renckens (promovenda Amsterdam UMC)
  • Linda Brom (post-doc onderzoeker IKNL)
  • Natasja Raijmakers (senior onderzoeker IKNL)
  • Bregje Onwuteaka-Philipsen (hoogleraar levenseinde zorg Amsterdam UMC)

Daarnaast maken ook Michael Echteld (Avans Hogeschool), Pauline de Graeff (UMCG) en Agnes van der Heide (Erasmus MC) deel uit van het projectteam.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie over de Kennisagenda Palliatieve Zorg? Kijk op  www.palliaweb.nl/palzon of neem contact op met Linda Brom of Sophie Renckens via het contactblok op deze pagina.

Voor vragen, neem contact op met:
Linda Brom IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 30 januari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.