Kwaliteitsindicatoren voor zorg aan het levenseinde. Een retrospectief dossieronderzoek in Nederlandse ziekenhuizen als onderdeel van de Monitor Zorggerelateerde Schade.
Project

Kwaliteitsindicatoren voor zorg aan het levenseinde. Een retrospectief dossieronderzoek in Nederlandse ziekenhuizen als onderdeel van de Monitor Zorggerelateerde Schade.

  • Betrokken organisaties Amsterdam UMC - locatie VUMC
  • Looptijd 2020 - 2022
  • Status afgesloten
  • Subsidiegever ZonMw
Voor vragen, neem contact op met:
Dr. S.M. van Schoten Amsterdam UMC, locatie VUmc
Laatst geactualiseerd: 22 februari 2023

Het Palliantieproject Kwaliteitsindicatoren voor zorg aan het levenseinde. Een retrospectief dossieronderzoek in Nederland had als doel te weten wat de uitkomsten op kwaliteitsindicatoren voor zorg aan het levenseinde zijn voor in het ziekenhuis overleden patiënten. En of deze uitkomsten verschillen tussen subgroepen van patiënten, onderscheiden naar wel/niet opgenomen voor pallietieve en/of terminale zorg en naar wel/geen aandoening relevant voor palliatieve zorg.

Resultaten

Uit het onderzoek bleek dat symptoomlast van pijn, vergeleken met de andere bekeken symptomen (kortademigheid/ benauwdheid, angst en depressieve klachten/somberheid) het vaakst gestandaardiseerd wordt gemeten. Benauwdheid, angst en depressieve klachten worden nog niet op grote schaal en gestandaardiseerd gemeten. De levensverwachting vonden we vaak in het dossier terug, in tegenstelling tot de gewenste plaats van overlijden. In weinig van de onderzochte dossiers van patiënten is documentatie te vinden over de behoefte van patiënten aan betrokkenheid van een geestelijk verzorger, psycholoog en/of maatschappelijk werker. Inzichten uit dit onderzoek dragen bij aan nieuwe projecten gericht op het verbeteren van de zorg aan het levenseinde van patiënten in ziekenhuizen.

Meer informatie

Dit project is een door ZonMw gefinancierd Palliantieproject.

Voor vragen, neem contact op met:
Dr. S.M. van Schoten Amsterdam UMC, locatie VUmc
Laatst geactualiseerd: 22 februari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.