Palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond (brochure)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond (brochure)

  • Aanbieder Pharos
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, audiofragment, website
  • Versie 2017
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, organisator | organisatie en leiderschap, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 2 november 2021

Voorlichtingsbrochure voor zorgverleners over palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond met verschillende onderwerpen die zorgverleners kunnen tegenkomen in de context van palliatieve zorg bij mensen met een andere (culturele) achtergrond. 

Bruikbaar bij onderwijs over aandacht voor diversiteit bij palliatieve zorg.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 2 november 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.