Lessen uit gesprekken over leven en dood: Palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond (brochure)
Onderwijsmateriaal

Lessen uit gesprekken over leven en dood: Palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond (brochure)

  • Aanbieder Pharos
  • Versie 2017
  • Kosten nee
Contactpersoon Pharos
Laatst geactualiseerd: 27 mei 2020

Voorlichtingsbrochure voor zorgverleners over palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond. Verschillende onderwerpen die je kunt tegenkomen in de context van palliatieve zorg bij mensen met een andere (culturele) achtergrond worden belicht. Bruikbaar bij onderwijs over aandacht voor diversiteit bij palliatieve zorg.
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Pharos
Laatst geactualiseerd: 27 mei 2020
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.