Lessen uit gesprekken over leven en dood: Palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond
Onderwijsmateriaal

Lessen uit gesprekken over leven en dood: Palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond

  • Aanbieder Pharos
  • Soort materiaal tekstueel
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2017
  • Zorgverlener geestelijk verzorgers, helpenden, huisartsen, medisch specialisten, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden
  • Zorgvrager mensen met een migratieachtergrond
Contactpersoon Pharos
Laatst geactualiseerd: 27 mei 2020

Voorlichtingsbrochure voor zorgverleners over palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond. Verschillende onderwerpen die je kunt tegenkomen in de context van palliatieve zorg bij mensen met een andere (culturele) achtergrond worden belicht. Bruikbaar bij onderwijs over aandacht voor diversiteit bij palliatieve zorg.
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Pharos
Laatst geactualiseerd: 27 mei 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!