Diversiteit in de zorg (onderwijspakket)
Onderwijsmateriaal

Diversiteit in de zorg (onderwijspakket)

 • Aanbieder Valadin Film en RadboudUMC
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, lespakket, video of animatie
 • Versie 2021
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, fysio- of ergotherapeut, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo-verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, mbo-verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten ja
Voor vragen, neem contact op met:
Nelleke Dinnissen Valadin Film
Laatst geactualiseerd: 19 december 2022

Het onderwijspakket bestaat uit zes modules en een powerpointpresentatie (21 slides). Elke module bevat uitgebreide achtergrondinformatie, een kort filmpje, beschrijving van dilemma’s die zorgverleners in de praktijk ervaren en handvatten voor mogelijke oplossingen bij behandeling van mensen met een migratieachtergrond. 

De zes modules hebben de volgende thema's:

 1. Verwachtingen van de zorg.
 2. Rol van de familie.
 3. Geloof, hoop en genezing.
 4. Slechtnieuwsgesprek.
 5. Stoppen met behandelen: palliatieve sedatie.
 6. Rituele wassing en afscheid.

Het pakket is gemaakt in samenwerking met deskundigen op basis van de documentaire Ik heb een dokter in Marokko (43 minuten). Deze film laat op indringende wijze zien hoe patiënten met een migratieachtergrond omgaan met ziekte en dood. Zorgverleners en docenten kunnen een digitale openstelling aanvragen van de hele documentaire. Zij ontvangen dan een link met wachtwoord waarmee de documentaire op de afgesproken dag getoond kan worden.

Leerdoelen

De cursist:

 • is alert op verschillende verwachtingen van zorg vanuit de patiënt
 • is attent op andere belevingen van ziekte en dood bij mensen met een mirgratie-achtergrond
 • begrijpt de belangrijke rol van de familie en gemeenschap bij niet-westerse culturen, maar verliest het belang van de patiënt niet uit het oog
 • is zich ervan bewust dat slecht nieuws op verschillende manieren en in verschillende tempo’s gebracht kan worden
 • weet dat binnen de islam geloof, hoop en genezing sterk met elkaar zijn verbonden
 • begrijpt waarom pijnbestrijding of palliatieve sedatie soms op weerstand kan stuiten
 • vraagt bij patiënten met een migratie-achtergrond naar gewoonten of wensen, wanneer er onduidelijkheden zijn
 • ervaart omgaan met opvattingen en gewoontes uit andere culturen als een verrijking van de zorg

Naar het materiaal

Het onderwijspakket kan worden aangevraagd bij Nelleke Dinnissen via de contactbutton rechtsboven.

Kosten

Onderwijspakket: € 177,50.
Documentaire: € 47,50 per dag, €15 voor elke extra opeenvolgende dag.

Licentie

Creative commons: by-nc-sa
 

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Nelleke Dinnissen Valadin Film
Laatst geactualiseerd: 19 december 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.