Palliatieve zorg coschap huisartsgeneeskunde (e-learning)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg coschap huisartsgeneeskunde (e-learning)

 • Aanbieder Erasmus MC
 • Soort materiaal e-learning zonder certificaat
 • Versie 2019
 • Opleiding geneeskunde-master (7)
 • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon
Afdeling Huisartsengeneeskunde EUR
Laatst geactualiseerd: 9 december 2021

E-learning ter voorbereiding op het contactonderwijs tijdens de master coschap huisartsgeneeskunde aan het Erasmus MC. De onderwerpen van de e-learning zijn:

 • Markeren wanneer er sprake zou kunnen zijn van palliatieve zorg.
 • De ontwikkeling van palliatieve zorg kunnen beschrijven.
 • Het verschil tussen palliatieve indicatie, palliatieve zorg en terminale zorg kunnen benoemen.
 • Dimensies van lijden kunnen herkennen en beschrijven.
 • De rollen van de huisarts in de palliatieve zorg kunnen omschrijven.
 • Kenmerken van proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning) kunnen benoemen.

Het onderwijsmateriaal maakt deel uit van een onderwijspakket over de breedte van de palliatieve zorg gericht op co-assistenten in de master tijdens de twee terugkomdagen bij huisartsgeneeskunde. Dit betreft

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon
Afdeling Huisartsengeneeskunde EUR
Laatst geactualiseerd: 9 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.