Palliatieve zorg coschap huisartsgeneeskunde (e-learning)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg coschap huisartsgeneeskunde (e-learning)

 • Aanbieder Erasmus MC
 • Soort materiaal e-learning zonder certificaat
 • Versie 2019
 • Opleiding geneeskunde-master (7)
 • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon
Afdeling Huisartsengeneeskunde EUR
Laatst geactualiseerd: 27 oktober 2022

E-learning ter voorbereiding op het contactonderwijs tijdens de master coschap huisartsgeneeskunde aan het Erasmus MC. De onderwerpen van de e-learning zijn:

 • Markeren wanneer er sprake zou kunnen zijn van palliatieve zorg.
 • De ontwikkeling van palliatieve zorg kunnen beschrijven.
 • Het verschil tussen palliatieve indicatie, palliatieve zorg en terminale zorg kunnen benoemen.
 • Dimensies van lijden kunnen herkennen en beschrijven.
 • De rollen van de huisarts in de palliatieve zorg kunnen omschrijven.
 • Kenmerken van proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning) kunnen benoemen.

Het onderwijsmateriaal maakt deel uit van een onderwijspakket over de breedte van de palliatieve zorg gericht op co-assistenten in de master tijdens de twee terugkomdagen bij huisartsgeneeskunde. Dit betreft

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon
Afdeling Huisartsengeneeskunde EUR
Laatst geactualiseerd: 27 oktober 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.