Pal voor u (website)
Onderwijsmateriaal

Pal voor u (website)

  • Aanbieder Uitgeverij Zezz, Regionale Netwerken Palliatieve Zorg en Rob Bruntink
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2020
  • Opleiding alle opleidingen, bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, organisator | organisatie en leiderschap, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten ja
Contactpersoon Sandra Rijnen Uitgeverij Zezz
Laatst geactualiseerd: 7 juni 2021

De website Pal voor u deelt informatie en ervaringen over ongeneeslijk ziek zijn en palliatieve zorg via magazines, themaboekjes, social media en de website zelf. Deskundigen en organisaties werken hierin nauw samen. Er worden onder andere veelgestelde vragen beantwoord en ervaringen gedeeld in blogs.

De magazines en themaboekjes zijn te gebruiken als achtergrondinformatie voor studenten. Er zijn kosten verbonden aan het verkrijgen van het materiaal.
 

Naar het materiaal

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Sandra Rijnen Uitgeverij Zezz
Laatst geactualiseerd: 7 juni 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.