Palliatieve zorg coschap huisartsgeneeskunde (presentatie)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg coschap huisartsgeneeskunde (presentatie)

 • Aanbieder Afdeling Huisartsgeneeskunde EUR i.s.m. Pasemeco
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie
 • Versie 2019
 • CanMEDs rol communicator | communiceren
 • Kosten nee
Contactpersoon Afdeling Huisartsengeneeskunde EUR
Laatst geactualiseerd: 31 mei 2021

Powerpointpresentaties en docenthandleidingen van onderwijs in de terugkomdagen van het coschap huisartsgeneeskunde Erasmus MC. 

Onderwerpen zijn:

 • markeren
 • beoordelen vier dimensies
 • (proactief) beleid
 • het proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning) gesprek
 • spreken over palliatieve sedatie
 • indicatie palliatieve sedatie
 • het spreken over voorwaarden voor euthanasie en het beoordelen van een euthanasievraag
 • transmurale samenwerking en samenwerking in eerste lijn

De powerpointpresentaties zijn direct toegankelijk. De docenthandleidingen kunnen worden opgevraagd bij Pasemeco.

Het onderwijsmateriaal maakt deel uit van een pakket over de breedte van de palliatieve zorg, gericht op co-assistenten in de master tijdens de twee terugkomdagen bij huisartsgeneeskunde. Dit betreft naast deze presentaties:

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

 

Contactpersoon Afdeling Huisartsengeneeskunde EUR
Laatst geactualiseerd: 31 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.