The End (video's)
Onderwijsmateriaal

The End (video's)

  • Aanbieder Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie, website
  • Versie 2019
  • Opleiding alle opleidingen
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 mei 2021

De website biedt een verzameling aan films en documentaires over het levenseinde. De website is gestart naar aanleiding van het in 2012 georganiseerde Documentaire en Filmfestival over euthanasie en andere keuzes rondom het zelfgewilde levenseinde. Hierna is de website een verzamelplaats geworden van binnen- en buitenlandse speelfilms, korte films en documentaires over het zelfgewilde levenseinde en meer. 

Het materiaal kan gebruikt worden als voorbereiding op een groepsdiscussie of als zelfstudieopdracht over keuzes rondom zelfgewild levenseinde en euthanasie.

 

Naar het materiaal

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.