Top 10 tips voor palliatieve zorgverleners voor leden van de Pinkstergemeente
Publicatie

Top 10 tips voor palliatieve zorgverleners voor leden van de Pinkstergemeente

  • Datum publicatie 29 mei 2023
  • Auteur Marijke Speelman-Verburgh, huisarts, arts in hospice.
  • Gebruiker Basisarts, Geestelijk verzorger, Huisarts, Kaderarts, Medisch specialist, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 17 mei 2023

Niet alleen in de USA, maar wereldwijd, is de groep Christenen, aangesloten bij de Pinkstergemeente aan het groeien. Een belangrijk onderdeel van hun geloof is het belang dat men toeschrijft aan de kracht van de Heilige Geest, één van de “personen” van de Heilige Drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest). Dit geldt voor het leven van alle dag, maar vooral ook in tijden van ziekte, waarbij men de hoop op bovennatuurlijke genezing uit. Men ontvangt spirituele gaven van de Heilige Geest.

Deze top 10 tips zijn een handreiking voor meer begrip van en betere communicatie met deze (diverse) groep gelovigen. Ze vallen in dit artikel alle onder de Pinkstergemeente.

Tip 1: In het Bijbelboek Handelingen ontvangen de volgers van Jezus de Heilige Geest. Leden van de Pinkstergemeente geloven dat een centraal thema van het Christelijk leven is het bekrachtigd worden door de Heilige Geest voor het dagelijks leven, voor het maken van beslissingen en om een getuige te zijn naar anderen van de kracht van God. Zij geloven daarbij dat genezing mogelijk is en dat ieder spirituele gaven krijgt, zoals het spreken in tongen.

Tip 2: Christenen binnen de Pinkstergemeente geloven dat wonderen, speciale gaven van de Heilige Geest en bovennatuurlijke gebeurtenissen die in de Bijbel beschreven staan, vandaag de dag nog gebeuren en waar in gebed om gevraagd kan worden.

Tip 3: Het kan zijn dat het moeilijk is om medische informatie rondom ziekte te delen, omdat men God boven de mensen (artsen) stelt. Ook kan men de mening hebben dat ieder kan herstellen van ziekte, als men maar hard genoeg bidt en goed genoeg gelooft. Hier kan ook de strijd tussen goed en kwaad (God en de duivel) in gezien worden. Afsluiten van alle negatieve informatie, onophoudelijk bidden en een spirituele oorlog voeren kan vóórkomen.

Tip 4: Een geestelijk verzorger is van essentieel belang voor begrip van deze gelovigen, zodat meer diepzinnige spirituele gesprekken kunnen plaatsvinden zonder angst voor veroordeling. Zo kan communicatie verbeteren ten behoeve van medische beslissingen in het licht van de waarden van de patiënt en diens naasten.

Tip 5: Maak tijd voor gebed en rituelen aan het bed. Er kan gebruik gemaakt worden van olie, maar ook hardop bidden, huilen, dansen en neervallen. Ook na het overlijden kunnen naasten nog bidden voor fysieke opstanding na de dood.

Tip 6: Maak gebruik van de taal die verpleegkundigen vaak spreken in benoemen, begrip tonen, respect tonen, ondersteunen en exploreren van de belangrijke zaken die spelen op spiritueel gebied.

Tip 7: Wonderen zijn soms een manier om hoop, angst, frustratie of teleurstelling onder woorden te brengen. Navigeer door het gesprek met gebruik maken van de AMEN methode: bevestig het geloof (affirm), ontmoet de patiënt/naasten waar zij met hun gedachten zijn (meet), leg uit vanuit jouw rol als medische zorgverlener (educate) en de uitkomst maakt niet uit, je blijft hen trouw steunen (no matter the outcome).

Tip 8: Zorg voor regelmatige gesprekken met patiënt en naasten, zodat men de informatie steeds kan verwerken en vragen gesteld kunnen worden. Blijf werken vanuit goede medische zorg ook al betekent dat dat er soms grenzen gesteld moeten worden. Het onderhouden van regelmatig goed contact doet het onderling vertrouwen goed.

Tip 9: Zorgverleners moeten empathisch zijn en begrijpen dat levensbedreigende ziekten een geloofscrisis kan veroorzaken. Het helpt als men in het gesprek kan benoemen dat God voor deze gelovigen op Zijn tijd zal helen: het kan nu, later of bij de wederopstanding. Het helpt om te accepteren dat niet iedereen genezen kan, maar ondanks dat kan met wel een bepaalde emotionele en spirituele heling ervaren.

Tip 10: Laat de geestelijk verzorger exploreren of men in schuldgevoel en tekortkoming in geloof blijft hangen als men niet geneest door de kracht van de Heilige Geest òf dat men die kracht ervaart door steun ten tijde van ziekte en aanstaand sterven, dat men niet alleen gelaten wordt. Misschien is het niet de verwachte kracht, maar toch bemoedigend en troostend.

Al met al, moeten zorgverleners luisteren hoe gelovigen, van welke godsdienst dan ook, in het leven staan en hoe zij steun ervaren en verwachtingen hebben van hun geloof. Dan pas zal er een goed onderling vertrouwen kunnen zijn als basis voor goede holistische palliatieve zorg aan mensen die niet meer herstellen van hun ziekte.

Over de publicatie

Coyne H.L. e.a.. “Top Ten Tips Palliative Care Clinicians Should Know About Caring for Pentecostal Patients. “J Palliat Med 2022;20:1-5

Deze bijdrage is onderdeel van e-pal - editie mei 2023. Alle e-pal-artikelen staan hier

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 17 mei 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.