Spiritueel welbevinden van Nederlandse kankerpatiënten
Publicatie

Spiritueel welbevinden van Nederlandse kankerpatiënten

  • Datum publicatie 6 januari 2022
  • Auteur Annelieke Damen
Voor vragen, neem contact op met:
Annelieke Damen Universiteit voor Humanistiek
Laatst geactualiseerd: 6 januari 2022

Introductie

Spiritueel welbevinden is een belangrijke dimensie van kwaliteit van leven binnen de palliatieve zorg. Er zijn echter nog weinig studies die hebben gekeken naar spiritueel welbevinden en gerelateerde factoren van Nederlandse patiënten met gevorderde kanker.

Methodiek

Data van de eerste meetronde van een longitudinaal onderzoek naar de ervaren kwaliteit van leven en zorg van 1.103 patiënten met gevorderde kanker (eQuiPe) vormde de basis voor dit onderzoek. Naast demografische en religieus/spirituele gegevens, omvatte de data de vragenlijsten:

  • FACIT-Sp-12 (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy - Spiritual Well-Being 12 Item Scale)
  • PNPCsv (Problems and Needs in Palliative Care short version)
  • EORTC-QLQ-C30 (European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire-C30)
  • INPATSAT-32 (IN-PATient SATisfaction 32)

Resultaten

Gemiddeld scoorden patiënten ‘in vrij hoge mate’ op de vragen rondom ervaren zingeving van de FACIT-Sp-12. Wat betreft het gevoel van innerlijke rust en harmonie scoorden zij lager, namelijk ‘een beetje’ tot ‘enigszins’. De vragen rondom de betekenis van geloof/levensbeschouwing scoorden zeer laag, waarschijnlijk door de Nederlandse seculiere context. Twee derde van de patiënten rapporteerden een of meer spirituele problemen bij de PNPCsv, waarvoor de meerderheid aandacht wilde.
Ten slotte waren er maar een paar factoren gerelateerd aan spiritueel welbevinden, zoals meer spirituele problemen met een lagere ervaring van zingeving en innerlijke rust en harmonie. 

Conclusie/aanbevelingen

Nederlandse patienten met gevorderde kanker ervaringen gemiddelde tot lage levels van spiritueel welbevinden. Meer aandacht voor hun spiritueel welbevinden is aangeraden.  

Relevantie voor praktijk

  • Twee derde van de patiënten ervaart problemen rondom spiritueel welbevinden
  • De meerderheid zou hier graag aandacht voor willen ontvangen

Naar de publicatie

Damen, A., et al (2021) Spiritual Well-Being and Associated Factors in Dutch Patients With Advanced Cancer. (niet openbaar) J Pain Symptom Manage, Epub ahead of print

Voor vragen, neem contact op met:
Annelieke Damen Universiteit voor Humanistiek
Laatst geactualiseerd: 6 januari 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.