Spirituele zorg: binnen handbereik in de eerste lijn
Publicatie

Spirituele zorg: binnen handbereik in de eerste lijn

  • Datum publicatie 24 januari 2018
  • Auteur Liesbeth Kooiman
  • Organisatie e-pal
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 24 januari 2018

Inleiding

Spirituele zorg is vaak een ondergeschoven kindje in de (palliatieve) zorg. Dit artikel onderzoekt welke samenwerkingsmogelijkheden eerstelijns collega’s en geestelijk begeleiders zien en welke factoren van invloed zijn hierop.

Methode

Verkennende interviews met negentien huisartsen, zes praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ), 31 geestelijk begeleiders en een coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg. Betrouwbaarheid en validiteit zijn middels verschillende methoden geborgd.

Resultaten

Drie knelpunten in mogelijke samenwerking:

  1. Huisartsen en POH-GGZ hebben meestal een religieus beeld van geestelijk begeleiders. Zij vatten spirituele zorg niet breed levensbeschouwelijk op.
  2. Geestelijk begeleiders profileren zich onvoldoende, waardoor ze moeilijk te vinden zijn voor huisartsen en POH-GGZ.
  3. Financiën om geestelijke begeleiding op te zetten in eerstelijnszorg ontbreken.

Deelnemers kwamen er tijdens dit onderzoek achter dat door met elkaar te praten en casuïstiek te bespreken, zicht op elkaars expertise ontstond. Ook werd de meerwaarde van samenwerking duidelijk.
De geestelijk begeleider kan een sparringpartner zijn voor de huisarts en in de gehele zorg bij ervaringen van kwetsbaarheid en verlies ingezet worden. Bovendien zagen huisartsen dat geestelijk begeleiders hen kunnen helpen in het herkennen van levensvragen, die vaak medisch verpakt zijn. Dat scheelt tijd.

Commentaar

Mooi onderzoek, de knelpunten zijn herkenbaar. In de noten staat dat een verwijsbrief van een huisarts bepalend is voor een volledige vergoeding van begeleiding door een geestelijk begeleider. Het proberen waard.

Over de publicatie

Mills, C., et al (2017). Spirituele zorg in de palliatieve zorg. Aandacht voor de levenskwaliteit door samenwerking tussen huisartsen en geestelijk verzorgers.  Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg 14(4)+28-37.

Deze bijdrage is onderdeel van e-pal - editie januari 2018. Alle e-pal-artikelen staan hier.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 24 januari 2018
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.