Zingeving en Geestelijke Verzorging Thuis/Eerstelijn (inventarisatie)
Publicatie

Zingeving en Geestelijke Verzorging Thuis/Eerstelijn (inventarisatie)

  • Datum publicatie 1 maart 2020
  • Auteur Vruggink B, Damen A, Jacobs G
  • Uitgever Universiteit van Humanistiek (i.o.v. ZonMw)
  • Type rapport
Contactpersoon Jeroen Joosten Stichting Fibula
Laatst geactualiseerd: 28 april 2020

De Universiteit voor Humanistiek heeft in opdracht van ZonMw een brede inventarisatie uitgevoerd naar zingeving en geestelijke verzorging thuis/ eerstelijn, inclusief het sociale domein, in de periode van december 2019 tot en met februari 2020. Deze inventarisatie is bedoeld voor alle professionals en organisaties in de eerstelijn inclusief het sociale domein, geestelijk verzorgers, vrijwilligers, projectleiders geestelijke verzorging van de landelijke Netwerken Palliatieve Zorg, leden van de stuurgroep Geestelijke Verzorging Thuis en onderzoekers.

Doel

Het doel van deze inventarisatie is een concreet en handzaam en naar aard van de acti- viteiten gerangschikt overzicht. Het betreft al het relevante Nederlands onderzoek en/of producten, instrumenten, scholingen, begeleidingsinterventies en materialen in de periode 2010-heden, waaronder (resultaten/producten voortkomend uit) projecten gefinancierd door ZonMw.

Download

Inventarisatie Zingeving en Geestelijke Verzorging Thuis/Eerstelijn

Contactpersoon Jeroen Joosten Stichting Fibula
Laatst geactualiseerd: 28 april 2020
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.