Passende palliatieve zorg bij COPD (toolbox)
Hulpmiddel

Passende palliatieve zorg bij COPD (toolbox)

  • Ontwikkelaar Long Alliantie Nederland
  • Soort Toolbox
  • Gebruiker Basisarts, Ergotherapeuten, Fysiotherapeuten, Geestelijk verzorgers, Groepsbegeleiders, Helpenden, Huisartsen, Kaderartsen, Maatschappelijk werkers, Mantelzorgers, Medisch specialisten, Naasten, Patiënten, Physician assistants, Praktijkondersteuners, Psychologen, Specialisten ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen, Verzorgenden, Vrijwilligers
  • Versie 2021
  • Doelgroep Naasten | Mantelzorgers, Volwassenen | Ouderen
  • Setting Thuis, Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Els Verschuur Long Alliantie Nederland
Laatst geactualiseerd: 21 februari 2024

In deze online toolbox zijn kennis, handvatten en hulpmiddelen opgenomen voor het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten met COPD en hun naasten. De informatie in de toolbox is opgedeeld in zes elementen: markeren, proactieve zorgplanning, multidimensionaal assessment, symptoommanagement, coördinatie & continuïteit en stervensfase & nazorg. Per element staan er hulpmiddelen genoemd zoals handreikingen, video's, folders, lastmeters, enz. Ook staan er folders en video's gericht op patiënten in. Zorgverleners kunnen patiënten en naasten hierop wijzen.

De inhoud van de toolbox is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, de richtlijn Palliatieve zorg bij COPD en ervaringen van longartsen, huisartsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners met expertise op gebied van palliatieve zorg bij COPD. 

Inzet hulpmiddel

Ondersteuning van zorgverleners bij het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten met COPD en hun naasten.
 

Naar de toolbox


Randvoorwaarden voor implementatie

De online toolbox kan direct worden ingezet.

Licentie

Creative commons: by-nc-sa 

Meer informatie

Dit hulpmiddel is het resultaat van een door ZonMw gefinancierd Palliantieproject. Bekijk ook het interview met een van de projectleden.

Voor vragen, neem contact op met:
Els Verschuur Long Alliantie Nederland
Laatst geactualiseerd: 21 februari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.