Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

In de toolbox op deze pagina vind je een breed scala aan praktisch onderwijs- en achtergrondmateriaal om te gebruiken bij onderwijs en opleidingen over palliatieve zorg. Je kunt het materiaal meteen toepassen in de praktijk. Met de filters zoek je gericht naar materialen toegespitst op jouw onderwijs. Het materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Wil je scholings- of onderwijsmateriaal aanbieden op dit platform? Via onderstaande button dien je een verzoek in bij de screeningscommissie. De commissie beoordeelt het aangeboden materiaal op actualiteit en kwaliteit. Binnen vijf werkdagen hoor je of het materiaal in de toolbox wordt geplaatst.

Bied je scholings- of onderwijsmateriaal aan

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Markeren van de palliatieve fase bij COPD en hartfalen (presentatie)
Onderwijsmateriaal
Presentatie over de kenmerken van palliatieve zorg bij mensen met hartfalen en COPD. Eventueel ook te gebruiken ter inspiratie voor een eigen presentatie over dit onderwerp.
Intake patiënt COPD (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over de intake van een patiënt met COPD in de thuissituatie: aandachtspunten en plan van aanpak. De casus is gebaseerd op de richtlijn 'Palliatieve zorg bij mensen met COPD'.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) bij chronisch longfalen (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel waarin de auteurs een overzicht geven van de belangrijkste aspecten van proactieve zorgplanning (advance care planning) voor personen met gevorderd longfalen, zoals COPD en longfibrose.
Virtuele Patiënt - dhr. De Vries deel 2 (casus)
Onderwijsmateriaal
Virtuele patiëntcasus met een simulatie van een authentiek klinisch scenario, waarin de rol van (basis)arts kan worden aangenomen.
Virtuele Patiënt - dhr. De Vries deel I (casus)
Onderwijsmateriaal
Virtuele patiëntcasus met een simulatie van een authentiek klinisch scenario, waarin de rol van (basis)arts kan worden aangenomen.
Palliatieve zorg bij een patiënt met COPD (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus waarin de vier zorgdimensies van palliatieve zorg aan bod komen, dyspneu en aspecten van proactieve zorgplanning.
Palliatieve zorg bij COPD (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over een voormalig rookster die is ontwikkeld om kennis te maken en te leren omgaan met de in september 2021 gelanceerde herziene richtlijn 'Palliatieve zorg bij COPD'. De casus is voorzien van een docenteninstructie. 
Richtlijn Pijn bij kanker en richtlijn Pijn bij gevorderde COPD of hartfalen (samenvattingskaart)
Onderwijsmateriaal
Samenvattingskaart met de belangrijkste punten uit de twee richtlijnen Pijn bij patiënten met kanker en Pijn bij gevorderde stadia van COPD of Hartfalen.
Palliatieve zorg (Wikiwijs) (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus van een vrouw met COPD en diabetes waarin verschillende onderwerpen aan bod komen, zoals methodisch werken met een zorgleefplan, coping, omgaan met angst en pijn, begeleiding bij verliesverwerking, begeleiding bij de naderende dood en ethische en professionele dilemma’s.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.