Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

Wil je jouw lessen over palliatieve zorg optimaliseren? In de toolbox vind je een breed scala aan praktisch onderwijsmateriaal en achtergrondmateriaal voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs of de opleiding. Je kunt het materiaal meteen toepassen in jouw praktijk. Dit materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Palliatieve zorg bij COPD (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over een voormalig rookster die is ontwikkeld om kennis te maken en te leren omgaan met de in september 2021 gelanceerde herziene richtlijn 'Palliatieve zorg bij COPD'. De casus is voorzien van een docenteninstructie. 
Richtlijn Pijn bij kanker en richtlijn Pijn bij gevorderde COPD of hartfalen (samenvattingskaart)
Onderwijsmateriaal
Samenvattingskaart met de belangrijkste punten uit de twee richtlijnen Pijn bij patiënten met kanker en Pijn bij gevorderde stadia van COPD of Hartfalen.
Palliatieve zorg bij een patiënt met COPD (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus waarin de vier zorgdimensies van palliatieve zorg aan bod komen, dyspneu en aspecten van proactieve zorgplanning.
Markeren van de palliatieve fase bij COPD en hartfalen (presentatie)
Onderwijsmateriaal
Presentatie over de kenmerken van palliatieve zorg bij mensen met hartfalen en COPD. Eventueel ook te gebruiken ter inspiratie voor een eigen presentatie over dit onderwerp.
Palliatieve zorg (Wikiwijs) (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus van een vrouw met COPD en diabetes waarin verschillende onderwerpen aan bod komen, zoals methodisch werken met een zorgleefplan, coping, omgaan met angst en pijn, begeleiding bij verliesverwerking, begeleiding bij de naderende dood en ethische en professionele dilemma’s.
Bestrijden benauwdheid in sterfbed (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel dat de palliatieve zorg beschrijft bij een benauwde stervende patiënt. Kan worden gebruikt als bron voor een les.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) bij chronisch longfalen (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel waarin de auteurs een overzicht geven van de belangrijkste aspecten van proactieve zorgplanning (advance care planning) voor personen met gevorderd longfalen, zoals COPD en longfibrose.
Virtuele Patiënt - dhr. De Vies deel 2 (casus)
Onderwijsmateriaal
Virtuele patiëntcasus met een simulatie van een authentiek klinisch scenario, waarin de rol van (basis)arts kan worden aangenomen. Zo kunnen klinische redeneervaardigheden geoefend worden en kan kennis over zorgverlening aan patiënten in de palliatieve fase worden toegepast.
Virtuele Patiënt - dhr. De Vries deel I (casus)
Onderwijsmateriaal
Virtuele patiëntcasus met een simulatie van een authentiek klinisch scenario, waarin de rol van (basis)arts kan worden aangenomen. Zo kunnen klinische redeneervaardigheden geoefend worden en kan kennis over zorgverlening aan patiënten in de palliatieve fase worden toegepast.
Pallialine: richtlijnen palliatieve zorg (website)
Onderwijsmateriaal
Website waar de richtlijnen Palliatieve Zorg over diverse onderwerpen worden gepubliceerd. Er zijn specifieke richtlijnen over symptoomcontrole, specifiek ziektegerelateerde richtlijnen, richtlijnen rondom levenseinde en over een bepaald thema, zoals de richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen.
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.