Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Behandeling van kortademigheid: het effect van mindfulness
Publicatie
Kortademigheid is vervelend en heeft impact op de kwaliteit van leven. Een brede aanpak met onder andere mindfulness kan helpen.
Chronic breathlessness in COPD: Effects of low-dose oral morphine (onderzoek)
Publicatie
Proefschrift dat een uitvoerig beeld geeft van de effecten van het toedienen van een lage dosis morfine bij chronische kortademigheid bij patiënten met gevorderde COPD.
Effect van palliatieve zorg voor patiënten met COPD
Publicatie
Palliatieve zorg wordt bij patiënten met COPD vaak niet ingezet om verschillende redenen, waaronder het onvoorspelbare verloop van de ziekte. Daarom werd onderzocht wat de effectiviteit is van palliatieve zorg voor patiënten met COPD en hun naasten.
Omrekentabel Opioïden bij pijn bij kanker, COPD en hartfalen
Publicatie
Omrekentabel afkomstig van de samenvattingskaart 'Richtlijn Pijn bij Kanker en Pijn bij gevorderde COPD en Hartfalen'.
Positief effect van fan bij dyspnoe voldoende onderzocht
Publicatie
Onderzoek naar welke meerwaarde een fan heeft bij dyspnoeklachten boven advies en nader onderzoek.
Richtlijn 'Palliatieve zorg bij COPD'
Publicatie
De richtlijn 'Palliatieve zorg bij COPD' geeft aanbevelingen over begeleiding en behandeling van mensen met gevorderde COPD en beoogt hiermee de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. 
Samenvattingskaart richtlijn 'Palliatieve zorg bij COPD'
Publicatie
Samenvattingskaart die hoort bij de richtlijn 'Palliatieve zorg bij COPD'. De samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn.
Verpleegkundige in de hoofdrol bij proactieve zorgplanning?
Publicatie
Proactieve zorgplanning (ACP) is nog geen vast onderdeel in de behandeling van patiënten met ernstige COPD. In vier Nederlandse ziekenhuizen is onderzocht of een eenmalig ACP-gesprek door longverpleegkundige de kwaliteit van communicatie met patiënt over het levenseinde kan verbeteren.
Waardigheid door geïntegreerde symptoombehandeling
Publicatie
Onderzoek naar de effectiviteit van een speciale behandeling bij kortademigheid door de polikliniek Breathlessness Support Service in Londen.
Zo’n gesprek met je arts geeft enorm veel rust (patiëntverslag)
Publicatie
Ervaring van André (63), een COPD-patiënt die niet lang meer te leven heeft, die tekenend is voor het belang van een goed gesprek van arts met patiënt over de situatie en de verwachte ontwikkeling, maar ook over waarden, wensen en behoeften van de patiënt.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.