Morfinebehandeling bij chronische kortademigheid bij gevorderde COPD leidt tot verbetering kwaliteit van leven
Nieuws1 november 2021
Nieuws

Morfinebehandeling bij chronische kortademigheid bij gevorderde COPD leidt tot verbetering kwaliteit van leven

Nieuws 1 november 2021

Chronische kortademigheid is een veelvoorkomende klacht bij patiënten met gevorderde COPD en heeft grote psychische en sociale gevolgen. Een morfinebehandeling bij deze patiënten leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven, zo blijkt uit de promotiestudie Chronic breathlessness in COPD: Effects of low-dose oral morphine van Cindy van den Berg-Verberkt (adviseur richtlijn ontwikkeling palliatieve zorg bij IKNL). De morfinebehandeling geeft bovendien geen ernstige bijwerkingen en is kosteneffectief, daarom zou lage dosis morfine altijd overwogen moeten worden bij patiënten met gevorderde COPD en ernstige tot zeer ernstige kortademigheid. De arts en patiënt dienen de voordelen en mogelijke nadelen van de behandeling gezamenlijk te bespreken, zodat een weloverwogen gezamenlijke keuze gemaakt kan worden.

Opzet van het onderzoek

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een systematisch literatuuronderzoek en een gerandomiseerde en geblindeerde interventiestudie waarin de positieve effecten en mogelijke bijwerkingen van morfine in de behandeling van chronische kortademigheid bij mensen met gevorderde COPD in kaart zijn gebracht. Uit de interventiestudie blijkt dat morfinebehandeling leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met gevorderde COPD. Daarnaast blijkt uit zowel het literatuuronderzoek als de interventiestudie dat morfinebehandeling niet leidt tot ernstige bijwerkingen, waaronder een ademdepressie. Ook bleek uit de interventiestudie dat morfinebehandeling kosteneffectief is.

Richtlijn palliatieve zorg voor mensen met COPD biedt handvatten

In het onderzoek is daarnaast nog gekeken naar de weerstand van patiënten op deze behandeling. Die weerstand komt met name voort uit angst voor bijwerkingen, de belangrijkste reden om open te staan voor behandeling is om zo veel mogelijk te doen om je beter te voelen. Artsen hebben een belangrijke rol in het geven van informatie over deze behandeling. Omdat zij aangeven onvoldoende ervaring te hebben met de behandeling, ligt hier een belangrijk doel ter verbetering. De onlangs gepubliceerde richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD biedt hiervoor handvatten om de behandeling toe te passen.

Meer informatie

Het volledige onderzoek en een samenvatting zijn te vinden op de website van MUMC+. Meer informatie over palliatieve zorg voor mensen met COPD is te vinden op de themapagina.

Voor vragen, neem contact op met:
Cindy van den Berg IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 1 november 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.