Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

In de toolbox op deze pagina vind je een breed scala aan praktisch onderwijs- en achtergrondmateriaal om te gebruiken bij onderwijs en opleidingen over palliatieve zorg. Je kunt het materiaal meteen toepassen in de praktijk. Met de filters zoek je gericht naar materialen toegespitst op jouw onderwijs. Het materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Wil je scholings- of onderwijsmateriaal aanbieden op dit platform? Via onderstaande button dien je een verzoek in bij de screeningscommissie. De commissie beoordeelt het aangeboden materiaal op actualiteit en kwaliteit. Binnen vijf werkdagen hoor je of het materiaal in de toolbox wordt geplaatst.

Bied je scholings- of onderwijsmateriaal aan

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Persoonlijke benadering bij dementie (video)
Onderwijsmateriaal
Korte film van het project DEDICATED waarin het belang van een persoonlijke benadering bij mensen met dementie wordt weergegeven.
Palliatieve zorg bij mensen met dementie (website)
Onderwijsmateriaal
Informatieve website over dementie en palliatieve zorg met bruikbare informatie, brochures en handreikingen.
Verhuizen met dementie (reflectieoefening)
Onderwijsmateriaal
Oefening voor zorgverleners waarmee ze zich kunnen verplaatsen in de schoenen van iemand met dementie die zal verhuizen naar een verpleeghuis.
Palliatieve zorg bij dementie (handreiking)
Onderwijsmateriaal
Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg. Dit materiaal is te gebruiken als achtergrondinformatie bij lessen over palliatieve zorg en dementie.
Palliatieve zorg bij mensen met dementie (verdiepingsmodule)
Onderwijsmateriaal
Verdiepingsmodule voor verzorgenden en verpleegkundigen die de basisscholing palliatieve zorg hebben gevolgd. Er wordt aandacht besteed aan hoe de palliatieve zorg bij mensen met dementie een andere benadering vraagt. Zorgverleners krijgen steeds meer te maken met deze doelgroep.
Zingeving en het Diamantmodel bij beginnende dementie (lespakket)
Onderwijsmateriaal
Lespakket voor zorgverleners met informatie over existentiële en spirituele thematiek bij mensen met beginnende dementie. Het materiaal is gebaseerd op het Diamantmodel.
Zorg rond het levenseinde bij mensen met dementie (website)
Onderwijsmateriaal
Platform met informatie over de laatste levensfase en zorg rond het levenseinde bij mensen met dementie.
Zorg rond het levenseinde voor mensen met Alzheimer of een andere vorm dementie (boek)
Onderwijsmateriaal
Boekje waarin wordt besproken hoe dementie zich naar het einde toe ontwikkelt en welke inzichten of vraagstukken hierbij kunnen komen kijken.
Samenwerken bij Proactieve Zorgplanning (infographic)
Onderwijsmateriaal
Infographic voor zorgverleners in het verpleeghuis die werken met mensen met dementie en hun naasten. De infographic helpt bij het (interprofessioneel) samenwerken bij proactieve zorgplanning.
Samenwerking bij Proactieve Zorgplanning (handreiking)
Onderwijsmateriaal
Handreiking voor zorgverleners met informatie over competenties, rollen en interprofessionele samenwerking rondom proactieve zorgplanning bij mensen met dementie.
Wei, verhuizen (video)
Onderwijsmateriaal
Film die het belang van goede (interdisciplinaire) samenwerking bij de verhuizing van thuis naar het verpleeghuis van een persoon met dementie toont.
Kletspot (gesprekswijzer)
Onderwijsmateriaal
Kletspotvragen op digitale kaartjes om zorgprofessionals in een team te laten reflecteren op de palliatieve zorg voor mensen met dementie, samenwerking en omgaan met het levenseinde.
Ik ben een Mens, tot het Einde (video)
Onderwijsmateriaal
Korte film over palliatieve zorg bij dementie waarbij de mens met zijn/haar wensen, waarden en behoeften centraal staat.
Voor het te laat is (video)
Onderwijsmateriaal
Documentaire over hoe twee vrouwen omgaan met de ziekte van Alzheimer en kiezen hun leven waardig te beëindigen met behulp van euthanasie.
Anders gaat uw moeder dood (video)
Onderwijsmateriaal
Video over een conflictsituatie tussen broer en zus over proactieve zorgplanning (advance care planning) bij hun moeder met dementie. Het materiaal is in te zetten bij thema's als proactieve zorgplanning bij dementie en/of communicatie en management van familieleden met tegenstrijdige visies.
Markeringskaarten palliatieve zorg (tool)
Onderwijsmateriaal
Set markeringskaarten palliatieve zorg om tijdig de palliatieve fase te signaleren bij patiënten met COPD, hartfalen, dementie en de ziekte van Parkinson. Zorgverleners kunnen tijdig anticiperen op aankomende problemen.
Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding
Onderwijsmateriaal
De euthanasiewet, ofwel de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, benoemt de voorwaarden waaronder dit mogelijk is. De KNMG heeft randvoorwaarden en procedures uitgewerkt voor artsen bij euthanasie en hulp bij zelfdoding.
KNMG richtlijnen in de laatste levensfase (website)
Onderwijsmateriaal
Website met een overzicht van de verschillende KNMG-dossiers gevuld met advies en richtlijnen op het gebied van het levenseinde.
Palliatieve casuïstiek
Onderwijsmateriaal
Vijf casusbeschrijvingen met vragen over cervixcarcinoom, maagcarcinoom, pancreascarcinoom, levercirrose en dementie/frailty.
Dilemma's in de palliatieve zorg (opdracht)
Onderwijsmateriaal
Opdracht voor het schrijven van een bachelor essay, waarbij studenten de mogelijkheid krijgen te kiezen uit acht stellingen. Alle stellingen hebben een aan de palliatieve zorg gerelateerd dilemma als onderwerp.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.