Palliatieve zorg bij mensen met dementie (verdiepingsmodule)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg bij mensen met dementie (verdiepingsmodule)

  • Aanbieder Diverse netwerken palliatieve zorg: Zeeland, Zuid-Holland, Brabant
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, lesmodule
  • Versie 2014
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, helpende zorg & welzijn niveau 2, mbo verpleegkundige niveau 4, psycholoog, verzorgende (IG) niveau 3
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 25 mei 2021

De verdiepingsmodule Palliatieve zorg bij mensen met dementie (reader van 58 pagina's) is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen die de basisscholing palliatieve zorg al hebben gevolgd. In die basisscholing wordt aandacht besteed aan het begrip palliatieve zorg, aan de lichamelijke, psychosociale en spirituele aspecten van de palliatieve zorg. Het komt dan regelmatig naar voren hoe anders het is om palliatieve zorg te geven aan mensen met dementie.

Toch krijgen zorgverleners steeds meer te maken met deze doelgroep. Een doelgroep die, naarmate de ziekte vordert, steeds meer afhankelijk wordt van anderen. Een doelgroep die een andere benadering nodig heeft dan de oudere die alleen lichamelijke beperkingen ondervindt. Daarnaast zijn er ook overeenkomsten en zijn behandelingen hetzelfde als bij de cliĆ«nt die geen geheugenproblemen heeft. Deze aspecten komen aan bod in de verdiepingsmodule.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 25 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.