Palliatieve casuïstiek
Onderwijsmateriaal

Palliatieve casuïstiek

  • Aanbieder Pasemeco
  • Versie 2018
  • EPA's proactieve zorgplanning, samenwerken, symptoombestrijding
  • Kosten nee
Contactpersoon Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 29 april 2019

In dit document staan vijf casusbeschrijvingen die globaal eenzelfde format volgen met vragen die zo zijn opgesteld dat verschillende relevante palliatieve zorgaspecten geïntegreerd zijn, zoals:

  • klinisch redeneren in een palliatieve setting,
  • nadenken over prognose,
  • multidimensioneel probleemdenken,
  • multidisciplinair beleid opstellen,
  • proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning).

Daarnaast worden er soms vragen ter discussie neergelegd om in de groep te bespreken.

Inhoudelijk gaan de casus over cervixcarcinoom, maagcarcinoom, pancreascarcinoom, levercirrhose, dementie/frailty.
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 29 april 2019
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.