Wetenschap samengevat

Wetenschap samengevat

Wetenschappelijk onderzoek, uit binnen- en buitenland, op een praktische manier samengevat door onderzoekers en door de redacteuren van e-pal

Heb je recent wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd gerelateerd aan palliatieve zorg, en zou je hiervan een Nederlandse samenvatting willen plaatsen op Palliaweb? Neem dan contact op via onderstaande button. Je ontvangt een formulier waarmee je een samenvatting kunt indienen.
 

Vraag het formulier aan

 

Filteren
Bron
Essenties Kwaliteitskader
Jaartal publicatie
Wetenschappelijke literatuur
Zorgvraag
Top 10 Tips bij patiënten met multiple sclerose
Publicatie
In dit artikel worden handvatten gegeven aan palliatieve zorgverleners zonder neurologische achtergrond, voor een beter begrip van het ziektebeeld bij MS en de betekenis ervan voor de patiënt en zijn omgeving.
Palliatieve zorg voor iedereen toegankelijk?! Opvattingen van patiënten, naasten en clinici
Publicatie
Toegang tot palliatieve zorg in de VS kent barrières. Het doel van deze studie is het samenvoegen van bestaande kwalitatieve gegevens over de perceptie van patiënten, naasten en clinici van palliatieve zorg die de toegang tot, en het gebruik van, palliatieve zorg in de VS beïnvloeden.
Palliatief team nodig bij euthanasie?
Publicatie
Voor dit artikel werden drie palliatieve zorgverleners/onderzoekers, uitgenodigd om de hoofdvraag te beantwoorden: Moeten palliatieve zorgverleners betrokken worden bij hulp bij zelfdoding of euthanasie?
Olanzapine vaker voorschrijven bij misselijkheid?
Publicatie
In dit onderzoek is bekeken of olanzapine ook veilig en effectief is bij palliatieve patiënten zonder chemotherapie of bestraling.
Geneesmiddelenvoorziening voor de laatste dagen. Hoe?
Publicatie
Het voorschrijven van anticiperende geneesmiddelen in de stervensfase kent verschillende problemen. Zo treedt de laatste fase soms zo snel in dat aan anticiperend voorschrijven niet toegekomen wordt. In dit onderzoek worden vier alternatieve suggesties gedaan voor anticiperend voorschrijven.
Tien tips bij urologische problemen in de palliatieve zorg
Publicatie
Het is niet alleen belangrijk dat urologen meer kennis krijgen van palliatieve zorg binnen hun eigen specialisme, maar ook dat hun kennis ingezet wordt voor secundaire of simultane urologische problematiek bij andere ziekten in een palliatieve fase.
La Miseria (1886) door Cristobal Rojas Poleo
Publicatie
La Miseria geeft de invloed van sociale misstanden op de gezondheid van mensen goed weer. Heden ten dage is dat helaas niet anders, zelfs in ons welvarende deel van de wereld.
Art based learning en kanker
Publicatie
Art based learning is een reflectieve methodiek, waarbij het vrije associatieve denken centraal staat en men leert van het kunstwerk. Dit wordt in Nederlandse onderzoek toegepast bij patiënten die net te horen hebben gekregen dat zij niet te behandelen kanker hebben, maar die nog in goede toestand verkeren (WHO 0-1).
Wat zegt de hartpatiënt er zelf van?
Publicatie
Onderzoek waarin patiënten van een hartfalen polikliniek een aantal vragenlijsten invulden in die een uitgebreid inzicht verschaften in hun symptoomlast. De uitkomsten tonen aan datpatiënten met hartfalen een breed scala aan klachten hebben.
Vrediger sterven door gestructureerde interviews
Publicatie
Er zijn meerdere therapieën ontwikkeld om psychische en spirituele nood van terminaal zieke patiënten te lenigen. Waardigheidstherapie (Dignity Therapy, DT) is er een van. Het doel van dit onderzoek is het effect van DT op specifieke aspecten van spiritueel welbevinden te meten bij een steekproef van terminaal zieke patiënten.
El minero muerto (1936) door Pedro Nel Gómez
Publicatie
El minero muerto (de dode mijnwerker) is onderdeel van een grote muurschildering bestaande uit negen grote fresco’s, gemaakt in 1936 voor de muren van het gemeentehuis van Medellín. Ze zijn een weergave van de historie en van de sociaal-economische misstanden in Colombia in die tijd.
Jong, gezond en tóch in staat tot ACP?
Publicatie
In deze studie is de Five Wishes vragenlijst voor proactieve zorgplanning onderzocht onder gezonde jongvolwassenen.
Top 10 tips voor palliatieve zorgverleners voor leden van de Pinkstergemeente
Publicatie
De tips in dit artikel vormen een handreiking voor meer begrip van en betere communicatie met deze (diverse) groep gelovigen. Ze vallen in dit artikel alle onder de Pinkstergemeente.
Continue sedatie op z’n Frans
Publicatie
De schrijvers van dit nog te publiceren artikel beogen internationale uitwisseling van protocollen van einde-van-het-leven behandelingen. In dit geval gaat het om continue sedatie tot de dood. Ze presenteren het vijf-stappenplan dat ontwikkeld is in het ziekenhuis van Bligny in Frankrijk.
Op zoek naar een alternatief voor haloperidol
Publicatie
Het doel van dit onderzoek is het beoordelen van de potentiële rol van chloorpromazine bij de behandeling van het hyperactieve delier bij patiënten met kanker in de terminale fase van hun ziekte.
Subcutaan toedienen van levetiracetam en natriumvalproaat in de palliatieve fase
Publicatie
Studie over het subcutaan toedienen van levetiracetam en natriumvalproaat om epileptische insulten in de palliatieve fase zoveel mogelijk te voorkomen met minimale bijwerkingen.
Wat doet een specialist geestelijk verzorger in een palliatief team?
Publicatie
Artikel over de rol van specialist geestelijk verzorger binnen het palliatieve team in Nederland. Geestelijke verzorging is in verschillende landen heel anders georganiseerd.
Palliatieve zorg, natuurlijk maar niet vanzelfsprekend
Publicatie
Hoe verschillend ziet de wereld eruit als voor iedere betrokkene wel goede palliatieve zorg wordt verleend? En hoe worden meetmethoden ingezet om de kwaliteit van een levenseinde vast te stellen?
De inzet, of het gebrek daaraan, van palliatieve zorg bij patiënten met brandwonden
Publicatie
De morbiditeit en mortaliteit van brandwondenslachtoffers stijgt naarmate de leeftijd en het totaal verbrande lichaamsoppervlak hoger is. Palliatieve zorg kan patiënten en hun naasten ondersteunen in het nemen van moeilijke beslissingen over voortzetten of stoppen van behandelingen.
Het schilderij ‘Ria Munk am Totenbett (Ria Munk I)’ 1912 door Gustav Klimt
Publicatie
Coen Albers, huisarts met bijzondere interesse in palliatieve zorg, bespreekt voor e-pal het schilderij 'Ria Munk am Totenbett (Ria Munk I)’ (1912) door Gustav Klimt.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.