Wetenschap samengevat

Wetenschap samengevat

Wetenschappelijk onderzoek, uit binnen- en buitenland, op een praktische manier samengevat door onderzoekers en de redacteuren van e-pal

Filteren
Bron
Essenties Kwaliteitskader
Jaartal publicatie
Wetenschappelijke literatuur
Zorgvraag
Urineweginfectie bij terminaal delier behandelen?
Publicatie
Het is de vraag of het behandelen van een urineweginfectie bij een patiënt met delier in de laatste levensweken effect heeft op dat delier. Om dit te onderzoeken werd in een Amerikaans hospice nagegaan of er een verschil in delierintensiteit was tussen een behandelde en een niet-behandelde groep
Morele dilemma’s in palliatieve zorg: CURA helpt!
Publicatie
CURA is een hulpmiddel dat verzorgenden en verpleegkundigen ondersteunt bij de omgang met morele dilemma’s in palliatieve zorg. Onderzocht is de ervaringen met en de haalbaarheid van dit hulpmiddel onder verpleegkundigen en verzorgenden
Sterven gedurende de COVID-19-pandemie: wachten voor een dichte deur
Publicatie
Door de COVID-19-pandemie en de angst voor instorting van het zorgsysteem werd bezoek aan banden gelegd. Patiënten stierven alleen en familie rouwde in eenzaamheid. Dit heeft geleid tot een gevoel van surrealiteit en complexere rouw. Hoe kan dat bij een volgende pandemie anders?
Palliatieve zorg voor ernstig zieken in de gevangenis
Publicatie
Wereldwijd neemt het aantal ouderen in gevangenschap disproportioneel toe. Oudere gevangenen hebben een slechtere gezondheid en hun levensverwachting is tien jaar korter dan andere ouderen. Hoe kan de palliatieve zorg in gevangenissen verbeterd worden?
Gespreksmodel: een doel stellen in plaats van een probleem oplossen
Publicatie
In een nieuw gespreksmodel (gemodelleerd uit twee bewezen effectieve modellen), is het uitgangspunt niet zozeer een probleem, maar de doelen van een patiënt. Interessant, misschien niet als vervanging maar als aanvulling op de probleemgerichte gespreksmodellen.
Beroerte: en dan? Top 10 tips voor palliatieve zorg
Publicatie
Met het ouder worden van de bevolking komen ischaemische en bloedige CVA’s vaker voor. Een derde van de mensen sterft dientengevolge. Om de kennis en vaardigheden in de zorg voor patiënten na een acuut CVA te vergroten, heeft een team van Amerikaanse zorgverleners dit wetenschappelijk artikel gepubliceerd.
Palliatieve zorg voor moslims: 10 aandachtspunten
Publicatie
Islam is de snelst groeiende religie wereldwijd en in de USA, waar dit artikel vandaan komt. Kennis over de islam helpt ons om goede, persoonsgerichte palliatieve zorg te geven.
Het schilderij ´Het sterfbed´ (1963) door Co Westerik
Publicatie
Coen Albers, huisarts met bijzondere interesse in palliatieve zorg, bespreekt voor e-pal de tekening ´Het sterfbed´ (1963) door Co Westerik. Een scène vol gevoel en emoties: verdriet en vertrouwen, maar ook afscheid en berusting.
Factoren die het welzijn bepalen van zorgverleners in een hospice
Publicatie
De hospice- en palliatieve zorg thuis populatie verandert door de toename van levensduur en door complexere aandoeningen. Personele wisselingen en burn-out onder zorgverleners hebben een negatief effect op persoonlijk welzijn, zorgkwaliteit en patiënt-veiligheid.
Palliatieve continue diepe sedatie heeft geen invloed op de levensduur
Publicatie
Gepubliceerde onderzoeken naar het effect op de levensduur van continue diepe sedatie (CDS) bij patiënten in de palliatieve fase toonden geen verschil aan tussen patiënten met en zonder CDS. Echter deze studies hadden veel tekortkomingen. Daarom werd in een prospectieve studie in Japan opnieuw hiernaar gekeken.
Het schilderij 'The vale of rest' (1858) door John Everett Millais
Publicatie
Coen Albers, huisarts met bijzondere interesse in palliatieve zorg, bespreekt voor e-pal het schilderij 'The vale of rest' (1858) door John Everett Millais (1829-1869). Sterfelijkheid wordt gezien als het thema van dit schilderij. Het werk werd eerst sterk bekritiseerd, maar later beschouwd als een van zijn grootste prestaties.
Kun je de wil om te leven meten?
Publicatie
In de palliatieve zorg gaat het om kwaliteit van leven te verbeteren. Een levenswil is een belangrijk aanknopingspunt om te zoeken naar kwaliteit van leven voor patiënten en naasten. Maar hoe weet je nu of iemand een levenswil heeft? Zijn er instrumenten waarmee je die levenswil kunt meten?
Dood door chocola: de palliatieve benadering van slikproblemen (dysfagie)
Publicatie
Problemen met slikken (dysfagie) is een veel voorkomend probleem onder de geriatrische populatie. De behandeling van dysfagie is niet altijd wenselijk, zeker bij chronisch zieken. Er kan een discrepantie bestaan tussen veilige, en zinvolle behandeling van deze patiënten. Wie bepaalt de kwaliteit van leven?
Top tien tips bij pijnbestrijding
Publicatie
In de palliatieve zorg is veel kennis van, en ervaring met farmacologische en niet-farmacologische pijnbestrijding, volgens de drie stappen van de WHO-pijnladder. Hier vindt je tien ingrepen op een rij.
Proactieve zorgplanning in zorglocaties voor mensen met een verstandelijke beperking
Publicatie
Proactieve zorgplanning (advance care planning - ACP) is van groot belang in stabiele, maar zeker ook in acute situaties. Mensen met een verstandelijke beperking en hun zorgprofessionals hebben een ACP-programma om proactieve zorgplanning in een zorgsetting te implementeren en borgen.
Het schilderij ´Arbeiderens dødsleie´ (1888) door Hans Heyerdahl
Publicatie
Coen Albers, huisarts met bijzondere interesse in palliatieve zorg, bespreekt voor e-pal het schilderij ´Arbeiderens dødsleie´ (1888) door Hans Heyerdahl. Het schilderij is een weergave van herkenbare menselijke omstandigheden. De dood komt ongelegen en onherroepelijk.
Het e-naastenoverleg: een noodgedwongen maar leerzaam experiment
Publicatie
Het naastenoverleg is een van de hoekstenen van het gezamenlijk nemen van beslissingen in een palliatieve zorg situatie. In het begin van de COVID-19-pandemie ontwierp een palliatieve zorgteam in Amerika een procedure om dit soort overleg online te voeren.
Methadon: prima combinatie met andere opioïden
Publicatie
De toevoeging van een lage dosis methadon aan een ander opioïd is een goed ingeburgerde werkwijze in de Zweedse palliatieve zorg en lijkt een veilige manier om de unieke farmacologische eigenschappen van methadon te benutten, vooral bij patiënten met complexe pijn bij kanker aan het eind van het leven.
Implementeren van een communicatieproces bij ernstige ziekte: wordt bijzonder nu normaal?
Publicatie
Het belang van spreken met ernstig zieke mensen over prognose, voorkeuren en doelen is groot. De eerstelijnszorg is de beste plek voor het gesprek, maar het wordt maar met 14% tot 35% van oudere volwassenen gevoerd.  De Serious Illness Care Program (SICP) is manier om het gesprek vaker te voeren.
Verpleegkundige in de hoofdrol bij proactieve zorgplanning?
Publicatie
Proactieve zorgplanning (ACP) is nog geen vast onderdeel in de behandeling van patiënten met ernstige COPD. In vier Nederlandse ziekenhuizen is onderzocht of een eenmalig ACP-gesprek door longverpleegkundige de kwaliteit van communicatie met patiënt over het levenseinde kan verbeteren.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.