Wetenschap samengevat

Wetenschap samengevat

Wetenschappelijk onderzoek, uit binnen- en buitenland, op een praktische manier samengevat door onderzoekers en de redacteuren van e-pal

Filteren
Bron
Essenties Kwaliteitskader
Jaartal publicatie
Wetenschappelijke literatuur
Zorgvraag
Het schilderij 'Doña Juana la Loca' (1877) door Francisco Pradilla
Publicatie
Coen Albers, huisarts met bijzondere interesse in palliatieve zorg, bespreekt voor e-pal het schilderij 'Doña Juana la Loca' ('Johanna de Waanzinnige') (1877) door Francisco Pradilla. Een extreem voorbeeld van pathologische rouw.
Lokaal morfine: Doen!
Publicatie
In deze Poolse studie werd bij 35 patiënten op aan maligniteiten gerelateerde pijnlijke wonden (ulcera) van huid en /of slijmvliezen lokaal morfine aangebracht en het effect bekeken.
Euthanasie bij iemand met dementie
Publicatie
De KNMG heeft een standpunt uitgebracht om houvast te geven bij euthanasie bij dementie. Het is interessant te weten welke ethische vragen naar voren komen in de Nederlandse praktijk van euthanasie bij dementie.
Levenseinde bij acute myeloide leukemie
Publicatie
Aan de hand van een casus en kennis die er is van patiënten met acute myeloide leukemie (AML), wordt het gebrek aan passende en tijdige palliatieve zorg onder de aandacht gebracht.
Het persoonlijk behandeldoel van de patiënt
Publicatie
Passende zorg is van het groot belang voor patiënten, naasten en clinici. In deze studie wordt onderzoek gedaan naar nauwkeurige behandeldoelen.
Ascitespunctie helpt!
Publicatie
Vocht in de buikholte (ascites) kan voorkomen bij verschillende vormen van kanker. In dit onderzoek worden de voor- en nadelen van ascitesdrainage in kaart gebracht.
Palliatieve zorg voor joden: 10 aandachtspunten
Publicatie
In het Jodendom is de diversiteit ter attentie van identiteit, geloof en geloofspraktijk groot. Marjan Oortman vat voor e-pal een publicatie uit Journal of Palliative Medicine samen, met 10 aandachtsgebieden voor palliatieve zorg bij joden.
Onvervulde palliatieve zorg behoefte bij presentatie op de SEH
Publicatie
Oudere volwassenen met kanker maken gebruik van de spoedeisende hulp (SEH) voor acute zorgen. In onderzoek - gepubliceerd in 'Journal of Palliative Medicine' - is gekeken naar de karakteristieken en behoeften van patiënten met gevorderde kanker die zich op de SEH presenteren.
Levetiracetam kan subcutaan
Publicatie
Subcutane infusie is een prettige toedieningsvorm voor patiënten die niet meer kunnen slikken. In Zuid Amerikaans onderzoek - gepubliceerd in Journal of Palliative Medicine - werd gekeken naar de farmacokinetische en klinische effecten van subcutane toediening van levetiracetam.
Hoe ouders van een overleden kind te condoleren?
Publicatie
De schrijvers in het artikel 'Expressing Condolences to a Family after the Death of a Child' doen aanbevelingen voor het algemene publiek hoe ouders na het overlijden van een kind te steunen in het omgaan met zo’n schokkende gebeurtenis.
Cardiale cachexie: (n)ooit van gehoord?
Publicatie
Cachexie bij (ernstig) hartfalen is een nog weinig bekend fenomeen. Om prevalentie ervan en de invloed op patiënten en diens naasten in beeld te krijgen, is een twee fasen studie opgezet in vier ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk. Marijke Speelman-Verburgh heeft dit onderzoek samengevat voor e-pal.
Chirurgen en palliatief gespecialiseerde collega’s: verenigt u
Publicatie
Chirurgen vragen voor hun ‘uitbehandelde’ patiënten niet vaak advies bij hun palliatief gespecialiseerde collega’s, die op hun beurt niet altijd goed weten wat oncologisch chirurgen te bieden hebben. Dit blijkt uit een casus beschreven in BMJ Supportive & Palliative Care, samengevat voor e-pal.
Leverfalen: 10 do’s en don’ts in de palliatieve fase
Publicatie
De prevalentie van eindstadium leverziekte (ESLD) neemt toe, ver boven het aantal mogelijke levertransplantaties en geeft een slechte kwaliteit van leven voor de patiënt, en heeft grote impact op naasten. Marijke Speelman heeft voor e-pal 10 do's en don'ts vertaald uit Journal of Palliative Medicine.
Het schilderij 'De barmhartige Samaritaan' (1875) door Ferdinand Hodler
Publicatie
Coen Albers, huisarts met bijzondere interesse in palliatieve zorg, bespreekt voor e-pal het schilderij 'De barmhartige Samaritaan' (1875) door Ferdinand Hodler. Barmhartigheid en dienstbaarheid, belangrijke voorwaarden voor elke hulpverlener, worden in dit schilderij op indringende wijze in beeld gebracht.
Urineweginfectie bij terminaal delier behandelen?
Publicatie
Het is de vraag of het behandelen van een urineweginfectie bij een patiënt met delier in de laatste levensweken effect heeft op dat delier. Om dit te onderzoeken werd in een Amerikaans hospice nagegaan of er een verschil in delierintensiteit was tussen een behandelde en een niet-behandelde groep
Morele dilemma’s in palliatieve zorg: CURA helpt!
Publicatie
CURA is een hulpmiddel dat verzorgenden en verpleegkundigen ondersteunt bij de omgang met morele dilemma’s in palliatieve zorg. Onderzocht is de ervaringen met en de haalbaarheid van dit hulpmiddel onder verpleegkundigen en verzorgenden
Sterven gedurende de COVID-19-pandemie: wachten voor een dichte deur
Publicatie
Door de COVID-19-pandemie en de angst voor instorting van het zorgsysteem werd bezoek aan banden gelegd. Patiënten stierven alleen en familie rouwde in eenzaamheid. Dit heeft geleid tot een gevoel van surrealiteit en complexere rouw. Hoe kan dat bij een volgende pandemie anders?
Palliatieve zorg voor ernstig zieken in de gevangenis
Publicatie
Wereldwijd neemt het aantal ouderen in gevangenschap disproportioneel toe. Oudere gevangenen hebben een slechtere gezondheid en hun levensverwachting is tien jaar korter dan andere ouderen. Hoe kan de palliatieve zorg in gevangenissen verbeterd worden?
Gespreksmodel: een doel stellen in plaats van een probleem oplossen
Publicatie
In een nieuw gespreksmodel (gemodelleerd uit twee bewezen effectieve modellen), is het uitgangspunt niet zozeer een probleem, maar de doelen van een patiënt. Interessant, misschien niet als vervanging maar als aanvulling op de probleemgerichte gespreksmodellen.
Beroerte: en dan? Top 10 tips voor palliatieve zorg
Publicatie
Met het ouder worden van de bevolking komen ischaemische en bloedige CVA’s vaker voor. Een derde van de mensen sterft dientengevolge. Om de kennis en vaardigheden in de zorg voor patiënten na een acuut CVA te vergroten, heeft een team van Amerikaanse zorgverleners dit wetenschappelijk artikel gepubliceerd.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.