Wetenschap samengevat

Wetenschap samengevat

Wetenschappelijk onderzoek, uit binnen- en buitenland, op een praktische manier samengevat door onderzoekers en door de redacteuren van e-pal

Heb je recent wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd gerelateerd aan palliatieve zorg, en zou je hiervan een Nederlandse samenvatting willen plaatsen op Palliaweb? Neem dan contact op via onderstaande button. Je ontvangt een formulier waarmee je een samenvatting kunt indienen.
 

Vraag het formulier aan

 

Filteren
Bron
Essenties Kwaliteitskader
Jaartal publicatie
Wetenschappelijke literatuur
Zorgvraag
Toptien tips over integratieve palliatieve zorg  
Publicatie
Integratief betekent: volledig, geheel, dingen combineren zodat deze elkaar aanvullen of een geheel vormen. In deze context wordt bedoeld dat standaard medische behandelingen gecombineerd worden met paramedische en complementaire zorg voor mensen met een ernstige ziekte.
Dankbaarheid in de palliatieve context: de betekenis voor patiënten zelf en hun dierbaren
Publicatie
Wat verstaan palliatieve patiënten en hun dierbaren onder het concept dankbaarheid? Welke betekenis geven ze hieraan en welk effect heeft dit op de ervaren kwaliteit van leven? Deze persoonlijke betekenisgeving staat centraal in deze kwalitatieve (deel)studie.
Uitdagingen bij het overgaan tot palliatieve sedatie in de laatste levensfase
Publicatie
De auteurs van dit artikel denken dat - totdat duidelijk wordt hoe vaak en op grond waarvan sedatie gegeven wordt in de laatste levensfase -palliatieve sedatie een te onbegrepen en onbekend terrein zal blijven.
Symptoombeoordeling in de stervensfase moet een samenwerking zijn tussen naasten en professionals
Publicatie
Bij het beoordelen van de aanwezigheid van symptomen gaat het er niet om wie gelijk heeft. De standpunten van zowel naasten als professionals moeten samen worden gewogen en besproken.
Zien en gezien worden. De kracht van betrokkenheid en verbondenheid in zorgrelaties
Publicatie
Toen dr. Macauley de ouders van het meisje ontmoette, heeft hij hen een ogenschijnlijk gewone vraag gesteld. Deze vraag maakte het verschil: ‘Vertelt u ons eens wat over uw kind.’ Het meisje was eerst een casus, een probleem, een ziekte. Nu was ze weer een meisje, een bijzonder, uniek meisje.
Werner Berg: Abschied (1933)
Publicatie
Wat is er aangrijpender, dan een moeder met haar dode kind? Werner Berg heeft dit, in dit even eenvoudige als veelzeggende beeld krachtig weergegeven.
Compassievolle aanwezigheid als verbindende verdieping in de palliatieve zorg
Publicatie
In de palliatieve zorg draait het niet alleen om vaardigheden. Compassie als basishouding van zorgverleners en naasten geeft vorm aan een open, verbindende en gelijkwaardige relatie en interactie tussen patiënten en de zorgverleners of naasten. Met een overwegend positief en langdurig effect op beiden. 
Euthanasie verzoeken door mensen met dementie
Publicatie
Coen albers beoordeelt het proefschrift 'euthanasie verzoeken door mensen met dementie. Wat vinden artsen hiervan' geschreven door Jaap Schuurmans. Na de verruiming van de interpretatie van de criteria voor euthanasie door het ministerie van VWS in 2017 is Schuurmans zich gaan afvragen hoe dit gewichtige thema leeft onder Nederlandse huisartsen.
Dopamine-antagonisten tegen misselijkheid
Publicatie
Het optreden van misselijkheid en braken wordt voor een belangrijk deel geregeld vis de chemo-receptor-triggerzone (CTZ) in de hersenen.Dit artikel geeft een goed overzicht van de in de palliatieve praktijk gebruikelijke dopamine-antagonisten.
Dood van een held (1877) door Nils Forsberg
Publicatie
Coen Albers, huisarts met bijzondere interesse in palliatieve zorg, bespreekt voor e-pal het schilderij 'Dood van een held' uit 1877 door Nils Forsberg. Op dit krachtige schilderij zien we een oorlogsheld, dodelijk gewond op een geïmproviseerd sterfbed in de als veldhospitaal ingerichte Notre Dame in Parijs.
Cardiologische interventies bij hartfalen
Publicatie
De patiëntengroep met hartfalen kenmerkt zich door een onzeker ziekte beloop, kans op plotselinge dood en complexe symptomatologie.
Kou en munt, een goede combinatie bij dorst en droge mond
Publicatie
Dorst en een droge mond zijn veel voorkomende en zeer hinderlijke problemen in de palliatieve zorg, vooral bij terminale patiënten. Er is steeds meer bewijs dat allerlei interventies, zoals bevochtiging van de mond en speeksel-stimulerende producten helpen.
Win-win: proactieve zorgplanning goed voor patiënt en zorgverlener
Publicatie
Proactieve zorgverlening (PZP) is een proces dat patiënten ondersteunt bij het delen en verduidelijken van persoonlijke waarden, levensdoelen en voorkeuren met betrekking tot toekomstige medische zorg. Door PZP te bespreken nemen patiënten actief deel aan hun zorg en zorgen ze ervoor dat hun wensen bekend zijn en gerespecteerd.
Top 10 tips over waardigheid
Publicatie
Waardigheid wordt vaak genoemd als hoeksteen van persoonsgerichte zorg. Voor artsen blijft dit echter vaak een vaag begrip. Waardigheid wordt in deze context gedefinieerd als: zich menswaardig, gewaardeerd, gerespecteerd voelen. Er zijn verschillende vormen van waardigheid.
Zoeken naar het positieve met zicht op het einde
Publicatie
Het behouden of verbeteren van kwaliteit van leven is in de palliatieve zorg de belangrijkste focus. Vaak wordt dit gedaan door het verminderen van de negatieve aspecten, zoals het verlichten van klachten. Echter net zo belangrijk is het ondersteunen van positieve aspecten in iemands leven.
Top 10 Tips bij patiënten met multiple sclerose
Publicatie
In dit artikel worden handvatten gegeven aan palliatieve zorgverleners zonder neurologische achtergrond, voor een beter begrip van het ziektebeeld bij MS en de betekenis ervan voor de patiënt en zijn omgeving.
Palliatieve zorg voor iedereen toegankelijk?! Opvattingen van patiënten, naasten en clinici
Publicatie
Toegang tot palliatieve zorg in de VS kent barrières. Het doel van deze studie is het samenvoegen van bestaande kwalitatieve gegevens over de perceptie van patiënten, naasten en clinici van palliatieve zorg die de toegang tot, en het gebruik van, palliatieve zorg in de VS beïnvloeden.
Palliatief team nodig bij euthanasie?
Publicatie
Voor dit artikel werden drie palliatieve zorgverleners/onderzoekers, uitgenodigd om de hoofdvraag te beantwoorden: Moeten palliatieve zorgverleners betrokken worden bij hulp bij zelfdoding of euthanasie?
Olanzapine vaker voorschrijven bij misselijkheid?
Publicatie
In dit onderzoek is bekeken of olanzapine ook veilig en effectief is bij palliatieve patiënten zonder chemotherapie of bestraling.
Geneesmiddelenvoorziening voor de laatste dagen. Hoe?
Publicatie
Het voorschrijven van anticiperende geneesmiddelen in de stervensfase kent verschillende problemen. Zo treedt de laatste fase soms zo snel in dat aan anticiperend voorschrijven niet toegekomen wordt. In dit onderzoek worden vier alternatieve suggesties gedaan voor anticiperend voorschrijven.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.