Proactieve zorgplanning van mensen met een verstandelijke beperking
Project

Proactieve zorgplanning van mensen met een verstandelijke beperking

  • Zorgvrager mensen met een beperking, naasten
  • Resultaten meer regie van zorg bij cliënten met een verstandelijke beperking en hun naasten
Voor vragen, neem contact op met:
Annemieke Wagemans Koraal
Laatst geactualiseerd: 22 februari 2024

Wat levert het project op?

Met het project Proactieve zorgplanning van mensen met een verstandelijke beperking realiseren huisartsen, basisartsen en verpleegkundigen meer regie van zorg bij cliënten met een verstandelijke beperking en hun naasten, en maken zij proactieve zorgplanning (pzp) een vast onderdeel van de zorg. 

Dit project is getest in zes zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Uit de evaluatie blijkt dat:

  • zorgverleners makkelijker het gesprek over de toekomstige zorgmogelijkheden aangaan en zich deskundiger voelen in proactieve zorgplanning.
  • naasten erg tevreden waren over de zorg die werd geboden en de betrokkenheid van de zorgverleners. Ook gaven zij aan grotendeels of helemaal betrokken te zijn bij de zorg en voldoende geïnformeerd te zijn.

Uit een analyse van medische dossiers - vóór de training en een half jaar na de training - blijkt dat bij cliënten bij de nameting vaker afspraken waren gemaakt over de gewenste plaats van overlijden. Bij de nameting was er in de dossiers ook meer documentatie te vinden over gewijzigde of uitgebreide afspraken omtrent proactieve zorgplanning, vanwege verdere achteruitgang van de cliënt.

Wat houdt het in?

Centraal in dit project staat de integratie van proactieve zorgplanning in de zorg, opname in het zorgplan en de communicatie tussen cliënt, naaste en professional.

Het project bestaat uit drie onderdelen:

  1. een training voor professionals van twee bijeenkomsten over proactieve zorgplanning met een consultatie-mogelijkheid van een arts gespecialiseerd in palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De training wordt gegeven door artsen gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
  2. schriftelijke documenten over proactieve zorgplanning waaronder een format proactief zorgplanningsgesprek.
  3. een follow-up gesprek drie maanden na de tweede bijeenkomst over de implementatie.

Dit project is opgesteld met informatie uit de wetenschappelijke literatuur, de huidige praktijk van proactieve zorgplanning (dossieronderzoek en aanvullende gestructureerde interviews), en de wensen van cliënten, naasten en zorgverleners (diepte-interviews). Het is ontworpen voor multidisciplinair samengestelde groepen.

Meer Informatie

Het is mogelijk om gebruik te maken van NPPZII ondersteuning. Ga voor meer informatie naar de procedure op Palliaweb.

Hulpmiddelen/documenten

Binnen het project Proactieve zorgplanning van mensen met een verstandelijke beperking wordt gebruik gemaakt van de volgende schriftelijke documenten: 

Wie is betrokken?

Dit project is bedoeld voor huisartsen, basisartsen en verpleegkundigen. Het is ontworpen voor multidisciplinair samengestelde groepen. De training wordt gegeven door artsen gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wat zijn randvoorwaarden voor implementatie?

  • de basiskennis palliatieve zorg is bij de zorgverleners bekend
  • twee zorgverleners (één arts met ervaring in proactieve zorgplanningsgesprekken in de palliatieve fase + één arts, gedragswetenschapper of gespecialiseerd verpleegkundige) zijn bereid gevonden een train-de-trainer à twee uur te volgen. Hierna kunnen zij de training in het project zelf verzorgen in de eigen instelling. Op de langere termijn trainen zij ook nieuwe medewerkers. Daarnaast zijn ze bereid op vraag bij instellingen in de buurt de training ook te verzorgen. De train-de-trainer wordt op dit moment ontwikkeld. Data en aanmeldprocedure worden nog gepubliceerd. 

Achtergrond

Dit project komt voort uit het project Advance care planning in de palliatieve fase van mensen met een verstandelijke beperking: ontwikkeling, evaluatie en implementatie van een ACP-programma. Dit project was onderdeel van Palliantie. Meer dan zorg en is in 2021 door ZonMw als Parelproject benoemd. Het Nivel en Koraal hebben dit pzp-programma ontwikkeld. 

Gerelateerd project

Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Combineren, implementeren en evalueren van bestaande instrumenten. Loopt van 2020 t/m 2023.

Voor vragen, neem contact op met:
Annemieke Wagemans Koraal
Laatst geactualiseerd: 22 februari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.