Zoekresultaten

Zoekresultaten

Onderstaande lijst met zoekresultaten kan worden verfijnd door gebruik te maken van de filters. Selecteer het onderwerp waar je zoekterm mee verband houdt in de lijst met thema's. Zoek je onderwijsmateriaal of wil je veel over een onderwerp weten en wil je daarom de themapagina bekijken? Selecteer dan het relevante contenttype. Zoek je informatie die bedoeld is voor zorg voor een specifieke groep? Selecteer deze dan binnen de filtergroep zogrvrager.

Lukt het je desalniettemin niet of niet goed om dat wat je zoekt te vinden? Meld het de redactie via de tab die op elke pagina staat ('Mail de redactie'). Er wordt continu gewerkt aan optimalisering van de vindbaarheid van informatie; jouw inbreng is daarbij waardevol!

Filteren
Contenttype
Instrumenten
Organisatie van zorg
Soort materiaal
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
De stervensfase (folder voor patiënt)
Publicatie
Folder voor patiënten over wat men kan verwachten in de stervensfase. de folder geeft een eerste inzicht in wat er gebeurt tijdens het sterven en kan gebruikt worden om te reflecteren op het sterven. Over zingeving en eigen normen, waarden en verwachtingen rond dood en sterven.
Palliatieve sedatie (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
Voor patiënten en naasten is vaak onduidelijk wat palliatieve sedatie precies inhoudt. Artsen kunnen deze folder uitreiken nadat zij de mogelijkheid van palliatieve sedatie met hun patiënt en eventuele naasten besproken hebben.
Weightloss (Engelstalige folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
Leaflet in which patients and relatives can read about what causes losing weight. Additionally, tips are given on how to deal with the loss of weight.
Morfine (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
De folder 'Morfine' geeft patiënten informatie over het gebruik van morfine bij pijn.
Stervensfase (folder)
Onderwijsmateriaal
Folder voor patiënten over wat men kan verwachten in de stervensfase.
Delier (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
De folder 'Delier' geeft uitleg over wat een delier is en is bestemd voor familieleden en betrokkenen van patiënten met een levensbedreigende aandoening.
Gewichtsverlies (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
De folder 'Gewichtsverlies' geeft patiënten en hun naasten informatie over op gewicht blijven als de patiënt niet meer kan genezen.
Ziek word je niet alleen (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
De folder 'Ziek word je niet alleen' beschrijft de verschillende hulpverleners die betrokken kunnen zijn bij de zorg in de laatste levensfase van patiënten en welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning van familie, naasten en mantelzorgers.
Psychologische zorg voor kankerpatiënten (folder voor patiënt)
Publicatie
Bij 10 tot 20 procent van de mensen met kanker lukt het niet zich mentaal aan te passen aan deze grote verandering in hun leven. De folder 'Psychologische zorg voor (ex-)kankerpatiënten' is bedoeld voor verwijzers, om uit te reiken aan patiënten met verdenking van een aanpassingsstoornis bij kanker.
Goede zorg voor mensen met ernstig hartfalen (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
Informatie voor mensen met hartfalen die palliatieve zorg krijgen of daar binnenkort voor in aanmerking komen. De informatie is ook bedoeld voor hun naasten. 
Wensen in de laatste levensfase (folder voor patiënt)
Publicatie
De folder 'Wensen in de laatste levensfase' bevat vragen die patiënten helpen bij het formuleren van wensen rondom afscheid, crematie of begrafenis. Deze wensen kan de patiënt opschrijven of bespreken met dierbaren.
Inzagerecht medische dossiers voor nabestaanden (folder)
Publicatie
Wanneer mag je als nabestaande het medisch dossier van je overleden naaste wel of niet inzien? In de handreiking ‘Inzagerecht medisch dossier voor nabestaanden’ lees je alles wat je moet weten als patiënt en als nabestaande. Deze handreiking is een samenwerking van Patiëntenfederatie Nederland en KNMG.
05. Patiënten / naasten bij corona
Thema
Alle belangrijke informatie over de corona-uitbraak voor patiënten en naasten in de palliatieve fase. Patiënten die niet meer beter worden van een coronabesmetting en hun naasten kunnen in onderstaande documenten informatie vinden over behandeling, het levenseinde en afscheid nemen.
Tips voor naasten van ernstig zieke coronapatiënten die verblijven in het ziekenhuis
Publicatie
Tips voor naasten van ernstig zieke coronapatiënten die verblijven in het ziekenhuis.
Zelfbeeld van palliatieve patiënten
Publicatie
Een mens in de palliatieve fase is zich constant bewust van de kwetsbaarheid van het leven. Dit vergt aanpassing op allerlei fronten. Het doel van de studie ´I would describe myself as a deformed troll´ is te onderzoeken hoe het zelfbeeld en het lichaamsbeeld zich verhouden tot aanpassing aan een terminale ziekte.
Die ene patiënt (videoserie)
Onderwijsmateriaal
Videoserie waarin artsen ongeneeslijk zieke patiënten beschrijven die zij nooit meer zullen vergeten. De docenteninstructie biedt mogelijkheden om deze te gebruiken in het onderwijs.
De patiënt centraal (casus)
Onderwijsmateriaal
Een casus om te reflecteren over interprofessionele samenwerking, proactieve zorgplanning (advance care planning) en de 4 dimensies binnen de palliatieve zorg. De opdracht gaat in op de verschillende perspectieven van toepassing bij deze casus: die van de arts(en), verpleegkundigen, verzorgenden én de patiënt.
Website met ervaringsverhalen van patiënten
Publicatie
Website die leidt naar patiënten die hun ervaringen delen met anderen, in de vorm van boeken (besprekingen), blogs, docu's (dagboek) en (korte) ego-documenten.
Bespreken van spiritualiteit tijdens arts-patiënt consultaties
Publicatie
Spiritualiteit blijkt een onbesproken onderwerp tijdens arts-patiënt consultaties. Junior-onderzoeker Rolf Snijders bespreekt Australisch onderzoek naar onder andere een gesprekshulp (de Question Prompt List) voor de patiënt voor het vaker bespreken van dit onderwerp.
Samen beslissen met chronisch zieken (handleiding)
Onderwijsmateriaal
Gesprekshandleiding voor eerstelijnszorgverleners over samen beslissen bij mensen met een chronische ziekte.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.