Zoekresultaten

Zoekresultaten

Onderstaande lijst met zoekresultaten kan worden verfijnd door gebruik te maken van de filters. Selecteer het onderwerp waar je zoekterm mee verband houdt in de lijst met thema's. Zoek je onderwijsmateriaal of wil je veel over een onderwerp weten en wil je daarom de themapagina bekijken? Selecteer dan het relevante contenttype. Zoek je informatie die bedoeld is voor zorg voor een specifieke groep? Selecteer deze dan binnen de filtergroep zogrvrager.

Naast het gebruik van de filters kun je ook werken met zogenaamde operatoren in je zoekterm. Binnen de zoek machine kun je gebruik maken van:

  • AND: dit gebruik je als allebei de zoektermen in het resulaat moeten voorkomen
  • OR: dit gebruik je als één van de zoekwoorden moet voorkomen in het resultaat
  • NOT: dit gebruik je als het eerste zoekwoord wel en het tweede zoekwoord niet in het resultaat moet voorkomen.
  • " ": plaatst tekst tussen aanhalingstekens om resultaten te vinden waar deze tekst letterlijk voorkomt.

Lukt het je desalniettemin niet of niet goed om dat wat je zoekt te vinden? Meld het de redactie via de tab die op elke pagina staat ('Mail de redactie'). Er wordt continu gewerkt aan optimalisering van de vindbaarheid van informatie; jouw inbreng is daarbij waardevol!

Filteren
Contenttype
Instrumenten
Organisatie van zorg
Soort materiaal
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Gewichtsverlies (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
De folder 'Gewichtsverlies' geeft patiënten en hun naasten informatie over op gewicht blijven als de patiënt niet meer kan genezen.
De stervensfase (folder voor patiënt)
Publicatie
Folder voor patiënten over wat men kan verwachten in de stervensfase. de folder geeft een eerste inzicht in wat er gebeurt tijdens het sterven en kan gebruikt worden om te reflecteren op het sterven. Over zingeving en eigen normen, waarden en verwachtingen rond dood en sterven.
Weightloss (Engelstalige folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
Leaflet in which patients and relatives can read about what causes losing weight. Additionally, tips are given on how to deal with the loss of weight.
Morfine (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
De folder 'Morfine' geeft patiënten informatie over het gebruik van morfine bij pijn.
Delier (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
De folder 'Delier' geeft uitleg over wat een delier is en is bestemd voor familieleden en betrokkenen van patiënten met een levensbedreigende aandoening.
Een dierbare verliezen (folder)
Hulpmiddel
Folder waarin beschreven wordt welke gevoelens nabestaanden kunnen ervaren na het verlies van een dierbare en hoe zij in deze moeilijke tijd goed voor zichzelf kunnen zorgen. Er wordt ingegaan op het rouwproces.
De Stervensfase (folder)
Hulpmiddel
Folder waarin beschreven wordt hoe een sterfbed kan verlopen. De informatie in de folder gaat in op mogelijke vragen die een patiënt of naaste heeft en moedigt aan tot het stellen van nieuwe vragen. Deze vragen kunnen worden voorgelegd aan de betrokken zorgverleners.
5 Opbouw versies en folders
Onderdeel van de basismodule van het Zorgpad Stervensfase. In dit onderdeel staat beschreven hoe het Zorgpad Stervensfase is opgebouwd. Daarnaast zijn er links naar de verschillende versies en folders te vinden.
Gezamenlijke besluitvorming in psychofarmaca behandelingsbeslissingen bij patiënten met dementie in verpleeghuizen. Onderzoek naar actieve betrokkenheid van de mantelzorger
Project
In dit project is gekeken hoe de familie bij de behandeling van onbegrepen gedrag momenteel betrokken wordt.
Een dierbare verliezen (folder voor naasten)
Publicatie
De folder 'Een dierbare verliezen' bevat informatie over rouw en rouwverwerking en beschrijft emoties die zich kunnen voordoen na het verlies van een dierbare.
Praten over behandelwensen en -grenzen (folder)
Hulpmiddel
De folder geeft informatie over behandelbeperkingen. Bij een ernstige ziekte is soms een zware behandeling nodig waarbij je je als patiënt kunt afvragen: wil ik die behandeling wel? Het afzien van een bepaalde behandeling wordt een ‘behandelbeperking’ genoemd.
Patiënten/naasten bij corona
Thema
Alle belangrijke informatie over de corona-uitbraak voor patiënten en naasten in de palliatieve fase. Patiënten die niet meer beter worden van een coronabesmetting en hun naasten kunnen in onderstaande documenten informatie vinden over behandeling, het levenseinde en afscheid nemen.
Drie goede vragen die de patiënt kan stellen (website)
Hulpmiddel
Website met achtergrondinformatie en materialen over drie goede vragen die de patiënt kan stellen aan de arts over de keuzes in behandeling of onderzoeken.
Goede zorg voor mensen met ernstig hartfalen (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
Informatie voor mensen met hartfalen die palliatieve zorg krijgen of daar binnenkort voor in aanmerking komen. De informatie is ook bedoeld voor hun naasten. 
Met de dokter praten over ziek zijn en doodgaan (folder)
Hulpmiddel
Een folder om mensen met een verstandelijke beperking te informeren over het praten met de dokter over ziek zijn en dood gaan. In de folder staat op een eenvoudige wijze beschreven op welke momenten je dit kan doen, waarom het belangrijk is en wat er gebeurt met de inhoud van het gesprek.
Inzagerecht medische dossiers voor nabestaanden (folder)
Publicatie
Wanneer mag je als nabestaande het medisch dossier van je overleden naaste wel of niet inzien? In de handreiking ‘Inzagerecht medisch dossier voor nabestaanden’ lees je alles wat je moet weten als patiënt en als nabestaande. Deze handreiking is een samenwerking van Patiëntenfederatie Nederland en KNMG.
Samen beslissen met chronisch zieken (handleiding)
Onderwijsmateriaal
Gesprekshandleiding voor zorgverleners over samen beslissen bij mensen met een chronische ziekte.
Praten over wensen (brochure)
Hulpmiddel
Brochure voor de huisarts, POH en wijkverpleegkundige met informatie over het bespreken van levenswensen met de patiënt als onderdeel van proactieve zorgplanning.
Patient history
Richtlijn
Clinical practice guidline Nausea and vomiting. Diagnostics. Patient history
Passende palliatieve zorg bij COPD (toolbox)
Hulpmiddel
Online toolbox met kennis, handvatten en hulpmiddelen voor het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten met COPD en hun naasten.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.