5. Opbouw, versies en folders

Het zorgpad is opgebouwd uit drie delen: 

In de drie delen zijn aandachtspunten en zorgdoelen omschreven die gebaseerd zijn op de vier dimensies van palliatieve zorg. De dimensies zijn terug te vinden in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Tabel 1 Koppeling tussen Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland en het Zorgpad Stervensfase. Klik op de afbeelding om te vergroten.

Het zorgpad kan gebruikt worden in iedere setting waarin mensen overlijden zoals thuis, het ziekenhuis, het verpleeghuis of in het hospice. Voor deze settingen zijn er drie versies van het zorgpad ontwikkeld:

  1. Thuiszorg
  2. Ziekenhuis
  3. Verpleeghuis en hospice

Opdracht
Download het Zorgpad Stervensfase voor de setting waar jij werkzaam bent. Lees het zorgpad door en noteer jouw vragen of opmerkingen en bespreek deze met een collega. Wanneer is gevraagd het antwoordformulier te gebruiken noteer je je vragen en/of opmerkingen hierin. 

Bij het zorgpad horen twee folders:

De folder ‘De stervensfase’ bevat informatie voor mensen die betrokken zijn bij een sterfbed.

De folder ‘Een dierbare verliezen’ is bedoeld voor de nabestaande(n) en gaat in op de gevoelens die een naaste kan ervaren na het overlijden. De folder kan aan de naaste(n) worden meegegeven in de periode tussen het overlijden van de patiënt en het overbrengen van de overledene naar het mortuarium, bij het afronden van de zorg of in een nagesprek.

Lees de beide folders zodat je weet welke informatie erin staat. Dit helpt je bij het geven van voorlichting aan patiënten en naasten.

Meer patiënteninformatie over de stervensfase vind je op Overpalliatievezorg.