Project 'Transmurale 1,5 lijns Palliatieve Zorgcoach'
Project

Project 'Transmurale 1,5 lijns Palliatieve Zorgcoach'

  • Betrokken organisaties Proscoop, Netwerk Palliatieve Zorg Arnhem en de Liemers
  • Looptijd 2019-2021
  • Status afgesloten
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 mei 2024

Met het project Transmurale 1,5 lijns Palliatieve Zorg-coach (PZ-coach) wordt een hoogopgeleide zorgprofessional (verpleegkundig specialist) gekoppeld aan een patiënt met complexe problematiek in de laatste levensfase. De PZ-coach loopt mee met de patiënt, voegt kennis toe, adviseert en coacht en treedt daarnaast ook als adviseur en coach op naar alle bij de patiëntenzorg betrokken professionals. Deze PZ-coach beweegt met de patiënt mee door alle domeinen van zorg heen, ongeacht waar de patiënt verblijft (ziekenhuis, thuis, verpleeghuis, hospice). Inzet en afspraken zijn gebaseerd op Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Door de PZ-coach wordt met patiënten en hun naasten proactief over hun situatie gesproken en wordt hierop geanticipeerd op basis van hun behoeften en wensen. Deze worden vastgelegd in het individueel zorgplan en afgestemd met de andere betrokken professionals. Daarmee wordt vroegtijdig verandering herkend en ernaar gehandeld. Daarnaast wordt actief meegedacht en geadviseerd over het (medisch) beleid en wordt proactief handelen van professionals en de samenwerking in het netwerk rondom de patiënt door de Palliatieve Zorg-coach bevorderd.

Doel

In de regio Arnhem Liemers heeft van 2019-2021 een pilot plaatsgevonden waarin 43 gemiddeld tot hoog complexe patiënten zijn gevolgd om het concept te testen. Het hoofddoel van deze pilot was een hogere tevredenheid van de patiënt, zijn naasten en zorgverleners. Daarnaast zijn kwaliteit van zorg en kosten geëvalueerd.

Wijze

Om dit tot een succes te maken zijn vooral betrokken en bevlogen professionals nodig, maar ook draagvlak vanuit management van betrokken organisaties in de palliatieve fase en van de zorgverzekeraar. Het zou enorm helpen wanneer gebruik kan worden gemaakt maken van een digitaal transmuraal en multidisciplinair zorgdossier. Ten slotte, niet onbelangrijk: transmurale bekostiging.

Uitkomsten Pilot

De pilot heeft aangetoond dat de samenwerking tussen patiënt en de palliatieve zorg-coach zorgt voor geruststelling en ruimte bij patiënten om de eigen regie te nemen De patiënt ervaart continuïteit van kwalitatief goede zorg in deze laatste levensfase. Het gemiddelde rapportcijfer is 8.8. Ook de tevredenheid bij professionals is groot: huisartsen en specialisten in de tweede lijn ervaren dat zij worden ontzorgd door iemand die de juiste vragen stelt en de weg weet naar de juiste antwoorden. Er ontstaat rust in het zorgproces en er is een flow ontstaan waarin zorgverleners met elkaar samenwerken, over schotten en domeinen heen. De werkwijze draagt bij aan ACP en realiseert meer passende zorg: 90% van de ingezette zorg is passend tov landelijk 72%). Daarbij zijn er in de laatste 30 dagen veel minder belastende behandelingen zoals chemokuren geweest en zijn er geen lange opnames in het ziekenhuis, IC opnames of meervoudige SEH/HAP en polibezoeken geweest. 

De samenvattend infographic is te vinden op de website van Proscoop. Financiering voor de palliatieve zorg-coach vormt nog een struikelblok. Mede doordat de financiering erg gefragmenteerd is georganiseerd in de huidige systemen en er andere afspraken nodig zijn over de tariefstelling voor de inzet van de PZ coach en aanvullende transmurale bekostiging is. Om te testen of het werkt wordt in 2023 -2024 een vervolgproject uitgevoerd. De zorgverzekeraar denkt mee over hoe duurzame financiering geregeld kan worden. Resultaten hiervan worden in het najaar 2024 verwacht. 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van Proscoop en in de folder De palliatieve zorgcoach. Op de website van Proscoop zijn ook de links naar alle infographics van de pilot opgenomen.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 mei 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.