Project 'Transmurale 1,5 lijns Palliatieve Zorgcoach'
Project

Project 'Transmurale 1,5 lijns Palliatieve Zorgcoach'

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 3 december 2019

Met het project Transmurale 1,5 lijns Palliatieve Zorgcoach (PZ-coach) wordt een hoogopgeleide zorgprofessional (verpleegkundig specialist) gekoppeld aan een patiënt in de laatste levensfase. De PZ-coach loopt mee met de patiënt, voegt kennis toe, adviseert en coacht en treedt daarnaast ook als adviseur en coach op naar alle betrokken professionals bij de patiënt. Deze PZ-coach beweegt met de patiënt mee door alle domeinen van zorg heen, ongeacht waar de patiënt verblijft (ziekenhuis, thuis, hospice). Inzet en afspraken zijn gebaseerd op Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Door de PZ-coach wordt met patiënten en hun naasten proactief over hun situatie gesproken en wordt hierop geanticipeerd op basis van hun behoeften en wensen. Daarmee wordt vroegtijdig verandering herkend en ernaar gehandeld. Daarnaast worden proactief handelen van professionals en de samenwerking in het netwerk rondom de patiënt door de Palliatieve Zorgcoach bevorderd.

Doel

In de regio Arnhem Liemers is in juni 2019 een pilot gestart waarin vijftig patiënten worden gevolgd om het concept te testen. Het hoofddoel van deze pilot is een hogere tevredenheid van de patiënt, zijn naasten en zorgverleners. Daarnaast worden kwaliteit van zorg en kosten geëvalueerd.

Wijze

Om dit tot een succes te maken zijn vooral betrokken en bevlogen professionals nodig, maar ook draagvlak vanuit management van betrokken organisaties in de palliatieve fase en van de zorgverzekeraar. Het zou enorm helpen wanneer gebruik kan worden gemaakt maken van een digitaal transmuraal en multidisciplinair zorgdossier. Ten slotte, niet onbelangrijk: transmurale bekostiging.

Om zaken rondom het project duurzaam te kunnen organiseren (denk aan vormgeving, communicatie, bijeenkomsten voor deelnemers en geïnteresseerden, website, filmpje en dergelijke) zou subsidie of cofinanciering vanuit bv ZonMw, provincie en zorgverzekeraars wenselijk zijn. Hierin is nu nog niet voorzien.

Meer informatie

Voor uitgebreide(re) informatie over dit project verwijzen we naar de website.

Download

De folder De palliatieve zorgcoach.

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 3 december 2019
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.