Project 'Transmurale 1,5 lijns Palliatieve Zorgcoach'
Project

Project 'Transmurale 1,5 lijns Palliatieve Zorgcoach'

  • Betrokken organisaties Proscoop, Netwerk Palliatieve Zorg Arnhem en de Liemers
  • Looptijd 2019-2021
  • Status afgesloten
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022

Met het project Transmurale 1,5 lijns Palliatieve Zorgcoach (PZ-coach) wordt een hoogopgeleide zorgprofessional (verpleegkundig specialist) gekoppeld aan een patiënt in de laatste levensfase. De PZ-coach loopt mee met de patiënt, voegt kennis toe, adviseert en coacht en treedt daarnaast ook als adviseur en coach op naar alle betrokken professionals bij de patiënt. Deze PZ-coach beweegt met de patiënt mee door alle domeinen van zorg heen, ongeacht waar de patiënt verblijft (ziekenhuis, thuis, hospice). Inzet en afspraken zijn gebaseerd op Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Door de PZ-coach wordt met patiënten en hun naasten proactief over hun situatie gesproken en wordt hierop geanticipeerd op basis van hun behoeften en wensen. Daarmee wordt vroegtijdig verandering herkend en ernaar gehandeld. Daarnaast worden proactief handelen van professionals en de samenwerking in het netwerk rondom de patiënt door de Palliatieve Zorgcoach bevorderd.

Doel

In de regio Arnhem Liemers is in juni 2019 een pilot gestart waarin vijftig patiënten worden gevolgd om het concept te testen. Het hoofddoel van deze pilot is een hogere tevredenheid van de patiënt, zijn naasten en zorgverleners. Daarnaast worden kwaliteit van zorg en kosten geëvalueerd.

Wijze

Om dit tot een succes te maken zijn vooral betrokken en bevlogen professionals nodig, maar ook draagvlak vanuit management van betrokken organisaties in de palliatieve fase en van de zorgverzekeraar. Het zou enorm helpen wanneer gebruik kan worden gemaakt maken van een digitaal transmuraal en multidisciplinair zorgdossier. Ten slotte, niet onbelangrijk: transmurale bekostiging.

Uitkomsten Pilot

De pilot toont aan dat de samenwerking tussen patiënt en de palliatieve zorg-coach zorgt voor geruststelling en ruimte bij patiënten om de eigen regie te nemen. De patiënt ervaart continuïteit van kwalitatief goede zorg in deze laatste levensfase. Ook huisartsen en specialisten in de tweede lijn ervaren dat zij worden ontzorgd door iemand die de juiste vragen stelt en de weg weet naar de juiste antwoorden. Er is een flow ontstaan waarin zorgverleners met elkaar samenwerken, over schotten en domeinen heen.

Financiering voor de palliatieve zorgcoach vormt nog een struikelblok. Voor korte duur is het mogelijk om transformatiegelden te gebruiken. De zorgverzekeraar denkt mee over hoe duurzame financiering geregeld kan worden. Er is geen pasklaar antwoord, omdat een structurele financiering van een pz-coach niet past in de huidige gebaande financieringspaden, anderssoortige oplossingen moeten dus worden gezocht. 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van Proscoop en in de folder De palliatieve zorgcoach.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.